InterVisionLab

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Project initiated by the students of video, multimedia and performance ateliers of FaVU VUT Brno in 1999. Participants: Marek Szabó, Ladislav Železný, Zuzana Růžičková, Robert Mořkovský (coordinator), Dušan Urbanec, Václav Ondroušek.

Tomáš Ruller: "Od roku 1997 probíhala z ateliéru VMP na Květné první experimentální internetová vysílání. Původní záměr pod názvem "Filum Terminal" vypracovali studenti Filip Cenek a Zdeněk Mezihorák. Pod mým vedením byl zpracován grantový projekt s názvem "Multimediání internetové vysílání", který byl průběžně obnovován a v letošním roce úspěšně přijat. Od roku 1999 na Filum Terminal volně navázal projekt "InterVisionLab". Zakládající studenti Marek Szabó, Ladislav Železný, Zuzana Růžičková, Robert Mořkovský začali provozovat fyzický experimentálně-multimediální prostor s živými studiovými a exteriérovými přenosy a zpřístupňovat postupně on-line videoarchív studentů VMP. V letech 2000-2001 byl projekt prezentován v brněnském Domě umění, v Rudolfinu a na AVU v Praze.
Proběhla celá série živých vysílání z FaVU i z akcí v terénu, např. na podporu francouzských free-sound systémů ze Zlína ve spolupráci s volným uměleckým združením Moiré, nebo experimentální vysílání "Landscapes" ze střechy nových ateliérů na Údolní.
Projekt se vyvíjel ve spolupráci všech ateliérů oboru, k přímým aktivistům přibyli Dušan Urbanec z videa a Václav Ondroušek z multimédií. Jako koordinátor projekt reprezentoval Robert Mořkovský." at http://performance.ffa.vutbr.cz/cd/inner/sub/pribeh.htm