Living Vandalism

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Workshop LIVING VANDALISM vrámci prehliadky SOCHY V ULICÍCH

Brno. Čas 12-16.6.2009. Skupina študentov a urbánnych aktivistov spolu s lektormi – architektom a dizajnérmi majú šesť dní na vyriešenie konkrétnej, provokujúcej situácie vo verejnom priestore mesta Brno. Worshop nadväzuje na projekty Urban reset(SK,CZ) a Living Underground(SK).

Výsledkom bude trojrozmerný, funkčný a estetický zásah do mestskej každodennosti. Dielo by malo tematizovať niektorú z foriem vandalstva vo verejnom priestore – od úrovne občianskej – napríklad rýchlej devastácie exponátov minuloročnej prehliadky SOCHY V ULICÍCH až po “vysoké úrovne” bezprízornej stavebnej činnosti a necitlivého urbanizmu. Bližšia formulácia témy vznikne v skupine ako spoločná reakcia na niektorú z vytypovaných lokalít v meste.

Workshop je určený architektom, dizajnérom, enviromentalistom, mediálnym umelcom, voľným výtvarníkom a aktivistom.

leaders: Braňo Matis, Ondrej Horváth, Peter Liška, Marcel Benčík, Barbora Šedivá


http://livingvandalism.wordpress.com