Mediabaze.cz

From Monoskop
Jump to: navigation, search

Mediabáze.cz je projekt zaměřený na výzkum, propagaci a distribuci českého audiovizuálního umění. Věnujeme se experimentálnímu filmu, videu, performanci, instalacím a dalším formám pohyblivého obrazu v kinosálech, galeriích a veřejném prostoru. Zajímají nás analogie, principy a tvůrčí tendence napříč různými společenskými a uměleckými praxemi. Výstupy projektu Mediabáze.cz jsou průběžně zveřejňovány zde a formou kurátorovaných výstav a programů v kinech, galeriích a dalších prostorech.

Editoři: Martin Blažíček, Alexandr Jančík, Martin Mazanec, Sylva Poláková; pedagogická spolupráce: Tomáš Pospiszyl; garant výzkumu: Centrum audiovizuálních studií FAMU, Michal Bregant.


http://www.mediabaze.cz