Piotr Piotrowski

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search
Born June 14, 1952(1952-06-14)
Poznań, Poland
Died May 3, 2015(2015-05-03) (aged 62)
Poznań, Poland
Web Aaaaarg, Wikipedia-PL, Academia.edu

Piotr Piotrowski (1952, Poznań - 2015, Poznań) was a Polish art historian and curator.

He received his MA and PhD from Adam Mickiewicz University and worked there as Professor ordinarius in the Art History Department of Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, which he chaired from 1999 to 2008. Research Fellow of the Graduate School for East and South-East European Studies, Ludwig-Maximillians-Universität, München/ Regensburg Universität. He also was the co-editor of the annual journal Artium Quaestiones (1994-2009), director of the National Museum in Warsaw (2009-2010), and Senior Curator of Contemporary Art at the National Museum in Poznan (1992-1997). Visiting Professor at Humboldt University (2011-2012), Warsaw University (2011, 2012-2013), the Center for Curatorial Studies, Bard College USA (2001), and Hebrew University in Jerusalem (2003). He was a fellow at—among others—the Center for Advanced Studies in the Visual Arts, Washington D.C. (1989-1990), Columbia University (1994), the Institute for Advanced Study, Princeton, N.J. (2000), Collegium Budapest (2005-2006), and the Clark Art Institute, Williamstown, MA (2009). For his scholarly achievements Piotrowski received among others the Jan Dlugosz Award (Krakow 2006), and the Igor Zabel Award for Culture and Theory (Barcelona 2010).

Publications[edit]

Books[edit]

 • Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1985, 130 pp. (Polish)
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Warsaw: KAW, 1989, 167 pp. (Polish)
 • Dekada: o syndromie lat siedemdziesiątych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i subiektywnie, Poznań: Obserwator, 1991, 87 pp. (Polish)
 • Artysta między rewolucją i reakcją. Studium z zakresu etycznej historii sztuki awangardy rosyjskiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993, 170 pp. (Polish)
 • W cieniu Duchampa. Notatki nowojorskie, Poznań: Obserwator, 1996, 163 pp. (Polish)
 • Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań: Rebis, 1999, 289 pp; 2nd ed., 2011, 288 pp. [1] (Polish)
  • Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945, trans. Jan Jeništa, intro. Pavlína Morganová, Hradec Králové: Galerie moderního umění, 2022, 344 pp. Publisher. (Czech)
 • Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań: Rebis, 2005, 502 pp. (Polish)
  • In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 1945-1989, trans. Anna Brzyski, London: Reaktion Books, 2009, 487 pp. (English)
  • Avangarda u sjeni Jalte: umjetnost Srednjoistočne Europe u razdoblju 1945-1989, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2011, 485 pp. (Croatian)
  • Dans l'ombre de Yalta: art et avant-garde en Europe de l'Est (1945-1989), trans. Sophie Renaut, Yan Tomaszewski, Pascal Dubourg Glatigny, and Christian Joschke, pref. Pascal Dubourg-Glatigny and Christian Joschke, Dijon: Les presses du réel, 2021, 603 pp. Publisher. Review: Debeusscher (Critique d'art). [2] (French)
 • editor, with Katja Bernhardt, Grenzen überwiegend. Festschrift für Adam S. Labuda zum 60. Geburtstag, Berlin: Lukas, 2006, 262 pp. (German)
 • Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji, Cracow: Universitas, 2007, 259 pp. (Polish)
 • co-editor, Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009, 1088 pp. (Polish)
 • Muzeum krytyczne, Poznań: Rebis, 2011, 176 pp. [5] (Polish)
  • Kritĉki Muzej, Belgrade: Evropa Nostra/Centar za muzeologiju i heritologiju Univerziteta u Beogradu, 2013, 147 pp. (Serbian)
 • editor, with Katarzyna Murawska-Muthesius, From Museum Critique to the Critical Museum, Ashgate, 2015, 272 pp. TOC, Introduction. (English)
 • Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, Poznań: Rebis, 2018, 208 pp. [6] (Polish)
 • Umění a emancipace: výbor z textů Piotra Piotrowského, eds. Pavlína Morganová and Martin Škabraha, Prague: VVP AVU, 2022. Selected texts. TOC. Book launch. [7] (Czech)
 • editor, with Arnold Bartetzky, Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, Band 9. Vom Sozialistischen Realismus zur Kunst der Gegenwart (1945−heute), Berlin: Deutscher Kunstverlag, forthcoming, 624 pp. [8] [9] (German)

Catalogues[edit]

 • editor, Galeria odNOWA 1964-1969, Poznań: Muzeum Narodowe, 1993, 99 pp. (Polish)
 • editor, Odwilż. Sztuka ok. 1956 r., Poznań: Muzeum Narodowe, 1996, 316 pp. (Polish)
 • editor, Jarosław Kozłowski: Przestrzenie czasu / Spaces of Time, Poznań: Muzeum Narodowe, 1997, 92 pp. (Polish)/(English)
 • editor, Zofia Kulik: Od Syberii do Cyberii / From Siberia to Cyberia, Poznań: Muzeum Narodowe, 1999, 147 pp. (Polish)/(English)

Journal issues[edit]

 • co-editor, Artium Quaestiones 8-20, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1997-2009. (Polish)
 • editor, Centropa 8(1): "Nationalism and Democracy", Jan 2008. (English)
 • editor, Czas Kultury 3(186): "Kryzys uniwersytetu", 2015. (Polish)

Essays[edit]

 • "W strone nowej geografii artystycznej" / "Towards a New Geography of Art", Magazyn Sztuki 19:3, 1998, pp 76-99. (Polish)/(English)
  • "'Framing' of the Central Europe", Moscow Art Magazine 22, Moscow, 1998, pp 55-66; repr. in 2000+ ArtEast Collection. The Art of Eastern Europe: A Selection of Works for the International and National Collection of Moderna Galerija Ljubljana, eds. Zdenka Badovinac and Peter Weibel, Vienna/Bozen: Folio, 2001, pp 15-22; repr., rev. & exp., in Daniel Knorr. European Influenza. La Biennale di Venezia. Romanian Pavilion, Oberhausen: Plitt, 2005, pp 514-550. (English)
  • "'Ramirovaniye' tsentralnoy Yevropy" [Рамирование» центральной европы], Moscow Art Magazine 22, Moscow, 1998. [10] (Russian)
  • "'Rámování' střední Evropy", Umělec 3:4, Prague: Divus, 1999, pp 34-35; repr. in České umění 1980-2010. Texty a dokumenty, eds. Jiří Ševčík, et al., Prague: VVP AVU, 2011, pp 320-325. (Czech)
 • "The Grey Zone of Europe", in After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe, eds. David Elliott and Bojana Pejić, Stockholm: Moderna Museet, 1999, pp 35-41; repr. in Contemporary Art in Eastern Europe, ed. Nikos Kotsopoulos, London: Black Dog, 2010, pp 199-206. (English)
More

On Piotr Piotrowski[edit]

 • Milena Bartlová, "Piotr Piotrowski přichází do Česka", Sešit 34, Prague: VVP AVU, 2023, pp 148-172. [14] (Czech)

Links[edit]