Radovan Richta

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Radovan Richta (6 June 1924 – 21 July 1983) was a Czech sociologist and philosopher. He was a proponent of the concept of scientific-technological revolution (STR), ie. of the intellectual labour replacing the manual.

In 1966, he edited the volume Civilizace na rozcestí [Civilization at the Crossroads], a work of some sixty sociologists, economists, psychologists, historians, engineers, philosophers and politicians, evaluating STR theory (originally suggested in the early 1950s by the Western Marxists J.D. Bernal and Victor Perlo). In contrast to the Industrial Revolution, based on mechanical power and factory organization, STR was suggested to rest on principles of automation and cybernetic management. [1]

Works[edit]

Civilizace na rozcestí, 1966, HTML.

(in Czech unless noted otherwise)

 • Česká otázka a Masarykova kosmopolitní filosofie, 1953.
 • Člověk a technika v revoluci našich dnů, Prague: Mír, 1963, 87 pp.
 • Komunismus a proměny lidského života (K povaze humanismu naší doby), Prague: čs.společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1963, 54 pp. Dissertation.
 • editor, Civilizace na rozcestí – společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce, Prague: Svoboda, 1966, HTML; 2nd ed., 1967; 3rd ed., 1969. Translated into 11 languages.
  • Ο πολιτισμός στο σταυροδρόμι, trans. Καράς Νίκος, Κέδρος - Ράππα, 1978, PDF. (Greek)
 • "The Scientific & Technological Revolution", Australian Left Review 1:7 (1967), pp 54-67, PDF. (English)
 • "Vědecko-technická revoluce a marxismus", Otázky míru a socialismu 1 (1967).
 • Ekonomika jako civilizační dimenze, 1967, 70 pp.
 • "Vědecko-technická revoluce a alternativy moderní civilizace", Sociologický časopis 5 (1968).
 • with J. Filipec, Vědecko-technická revoluce a socialismus, Prague: Svoboda, 1971, 114 pp.
 • with B.M. Kedrov and S.P. Odujev, Člověk – věda – technika. K marxisticko-leninské analýze VTR, 1974, 375 pp.
 • Krize perspektiv buržoazní společnosti, c1974, 47 pp; repr., abridged, in Nová mysl 1 (1975).
 • co-author, Československo 2000. Prognóza vývoje čs. společnosti, c1979. Not published.

Interviews[edit]

 • Václav Kotek, "Logika změn naší doby. Hovoříme s dr. Radovanem Richtou", Kulturní tvorba 5:21 (25 May 1967), HTML.

Literature[edit]

 • "Technology and Czech Philosophy", ch. 13 of Czech Philosophy in the XXth Century, eds. Lubomír Nový, Jaroslav Hroch and Jiří Gabriel, CRVP, 1994, HTML. (English)
 • Karel Ondryáš, "Akademik Radovan Richta. K 75. výročí narození Radovana Richty", Marathon 4 (Jul 1999), HTML.

Links[edit]