Texts on computer art, Ars Electronica review, videoart, interactive instalations

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Michal Murin in Profil:

• Od utópie cez virtualitu po digitálnu realitu, PROFIL 2/2004 str. 80 –94. • Rádio-art, Profil 4/2000 • Nové médiá, Profil 4/2000 • Ars Electronica 1996-2000, Profil 4/2000 • Transart communication - Studio Erté, Almanach 98, SCCA, 1999, Bratislava • Barla 1996 - videojournal, Almanach 98, SCCA, 1999, Bratislava • • 4’ 33’’ opery o hudbe v mysli, Dotyky 1- 2/98 • Surfing on electronic surfaces, AVALANCHES, str. 116, SNEH, 1995, Bratislava • Ars Electronica - 1995, Profil 1-2/95, • Ars Electronica 94 Linz, Profil 5-6-7/94 • Gary Hill, Profil 12/93 • Vito Acconci: The city inside us, Profil 5/93 • Umenie USA v Berlíne, Profil 6-7/93 • Binaera, Profil 8-9/93 • Brigite Kowanz, Profil 11/93 • Ars Electronica 1992, Profil 14-15/92 + • Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von,, Almanach 98, SCCA, 1999, Bratislava • 4’ 33’’ opery o hudbe v mysli, Dotyky 1- 2/98


More: