Alex Mlynárčik

From Monoskop
Revision as of 21:17, 21 January 2013 by Dusan (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Literature
  • Andrea Bátorová, Aktionskunst in der Slowakei in den 1960er Jahren, Lit Verlag, 2009. (German) [1] / Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia. Akcie Alexa Mlynárčika, Bratislava: Slovart/VŠVU, 2011. (Slovak) [2]
See also