Constantin Noica

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search
Constantin Noica, photo by Dinu Lazăr.

Constantin Noica (25 July 1909 – 4 December 1987) was a Romanian philosopher, essayist and poet. His preoccupations ranged from epistemology, philosophy of culture, axiology and philosophic anthropology to ontology and logics.

Works[edit]

Thesis[edit]

Schiţă pentru istoria lui 'Cum e cu putinţă ceva nou' , 1940/1995, PDF.
 • Schiţă pentru istoria lui 'Cum e cu putinţă ceva nou' [Sketch for the history of How is it that there is anything new], Bucharest: Institutul de Arte Grafice "Bucovina" I.E. Torouţiu, 1940; Bucharest: Humanitas, 1995, PDF, PDF, ARG. PhD Dissertation, Bucharest, May 1940.

Monographs[edit]

Mathesis sau bucuriile simple, 1934/1992, PDF.
 • Mathesis sau bucuriile simple [Mathesis, or The Simple Joys], Bucharest: Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele Carol I, 1934; 2nd ed., Bucharest: Humanitas, 1992, PDF, PDF, ARG; Adrian Rezuş (ed), Équivalences, 2001, HTML.
 • Concepte deschise în istoria filozofiei la Descartes, Leibniz şi Kant [Open concepts in the history of philosophy in Descartes, Leibniz and Kant], Bucharest, 1936; reprint, Bucharest: Humanitas, 1995, 208 pp.[1]
 • De caelo. Încercare în jurul cunoaşterii şi individului [De caelo. Essay around knowledge and the individual], Bucharest, 1937; reprint, Bucharest: Humanitas, 1993. [2]
 • Viaţa şi filozofia lui René Descartes [Life and philosophy of René Descartes], Bucharest, 1937.
 • Două introduceri şi o trecere spre idealism [Two introductions and a passage to idealism], Bucharest, 1943.
Pagini despre sufletul românesc, 1944.
Pagini despre sufletul românesc, 1944/1991, PDF.
 • Pagini despre sufletul românesc [Pages on the Romanian soul], Colecţia "Luceafărul", Bucharest, 1944; reprint, Bucureşti: Humanitas, 1991, PDF, PDF, ARG; 2nd edition, 2000; 4th editon, 2014. [3]
 • 'Fenomenologia spiritului' de G.W.F. Hegel istorisită de Constantin Noica [Phenomenology of Spirit by G.W.F. Hegel narrated by Constantin Noica], 1962. Written 1952-53.
 • Douăzeci şi şapte trepte ale realului [Twenty-seven levels of the real], 1969.
 • Rostirea filozofică românească [The Romanian philosophical utterance], 1970.
 • Creaţie şi frumos în rostirea românească [Creation and beauty in Romanian utterance], 1973.
 • Eminescu sau Gânduri despre omul deplin al culturii româneşti [Eminescu or Thoughts on the complete man of Romanian culture], 1975.
 • Despărţirea de Goethe [Parting with Goethe], Bucharest: Univers, 1976; 2nd ed., Bucharest: Humanitas, 2000, PDF, PDF, ARG. Originally as manuscript "Anti–Goethe", written cca. 1950.
 • with Ionel Jianu, Introduction à la sculpture de Brancusi, Paris: Arted, 1976. (French)
Sentimentul românesc al fiinţei, 1978/1996, PDF.
 • Sentimentul românesc al fiinţei [The Romanian sense of being], Bucharest: Eminescu, 1978, Bucharest: Humanitas, 1996, PDF, PDF.
 • Spiritul românesc în cumpătul vremii. Şase maladii ale spiritului contemporan [The Romanian spirit at the conjuncture of time. Six maladies of the contemporary spirit], Bucharest 1978.
  • As seis doenças do espírito contemporâneo, trans. Fernando Klabin and Elena Sburlea, Rio de Janeiro/ Sao Paulo, Record, 1999, PDF. (Brazilian Portuguese)
 • Povestiri despre om [Narrations on man, after Hegel's "Phenomenology of Spirit"], 1980, reprint, Bucharest: Humanitas, 2009, ARG.
 • Devenirea întru fiinţă, vol. 1: "Încercare asupra filozofiei tradiţionale", vol. 2: "Tratat de ontologie", Bucharest: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.
  • Becoming in-to Being, vol. 1, "Essay on traditional philosophy", vol. 2, "Treatise of ontology", trans. Alistair Ian Blyth, Marquette University Press, 2009, PDF.
  • Trattato di ontologia, Solange Daini (ed.), Milan: ETS, 2007, PDF. (Italian)
 • Trei introduceri la devenirea întru ființă [Three Introductions to Becoming into Being], Bucharest: Univers, 1984. 1st intro was preface to Devenirea întru fiinţă, 1981, PDF, ARG.
 • Scrisori despre logica lui Hermes[Letters on the Logic of Hermes], 1986; reprint, Bucharest: Humanitas, 1998, PDF.
Cuvînt împreună despre rostirea românească, 1987/1996, PDF.
 • Cuvînt împreună despre rostirea românească [Collected Writings on Romanian Apophantics], reprint, Bucharest: Eminescu, 1987; Bucharest: Humanitas, 1996, PDF, PDF, ARG.
De dignitate Europae, 1988.
Modelul cultural european, 1993, PDF.
 • De dignitate Europae, trans. Georg Scherg, Bucharest: Kriterion, 1988. Includes essay published in various cultural magazines between 1986-1987. Excerpts (German)
  • Modelul cultural european, Bucharest: Humanitas, 1993; 2nd ed, reprint as Despre demnitatea Europei, Bucharest: Humanitas, 2012, PDF, ARG.
 • Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru [Pray for brother Alexander!], Bucharest: Humanitas, 1990.
 • Lumea de mîine, Caiete XXI, Tîrgu Mures: XXI, 1991. [4]
 • Eseuri de duminică [Sunday essays], Bucharest: Humanitas, 1992.
 • Simple introduceri la bunătatea timpului nostru [Simple introductions to the kindness of our time], Bucharest: Humanitas, 1992.
 • Introducere la miracolul eminescian [Introduction to the Eminescian miracle], Bucharest: Humanitas, 1992.
 • Devenirea întru fiinţă. Încercare asupra filozofiei tradiţionale. Tratat de ontologie. Scrisori despre logica lui Hermes, intro Sorin Lavric, Bucharest: Humanitas, 1998, PDF, ARG.
 • Echilibrul spiritual. Studii şi eseuri (1929-1947) [The spiritual equilibrium. Studies and essays (1929-1947)], Bucharest: Humanitas, 1998.

Translations[edit]

Lysis, 1969/1996.
 • Lysis, cu un eseu despre inţelesul grec al dragostei despre oameni şi lucruri, Bucharest: ELU, 1969, 144 pp.; published in: Platon, Opere, vol. 2, Bucharest: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, PDF; reprint as Lysis, Bucharest: Humanitas, 1996, 192 pp. [5]

Journals[edit]

 • Jurnal filosofic [Philosophical journal], Bucharest: Editura "Publicom", 1944; reprint, Bucureşti: Humanitas, 1990, PDF.
 • Jurnal filozofic [Philosophical Journal], Bucharest: Humanitas, 1990, PDF.
 • Jurnal de idei [Journal of Ideas], Thomas Kleininger et al., editors, Bucharest: Humanitas, 1990, PDF, PDF.
 • Manuscrisele de la Cîmpulung: reflecţii desrpre ţărănime şi burghezie [The Cîmpulung' manuscripts], Bucharest: Humanitas, 1997, PDF, ARG.

Editor[edit]

 • Istoricitate și eternitate-Repere pentru o istorie a culturii românești, edition cured, foreword and bibliography, Mircea Handoca, Bucharest: Capricorn, 1989.
 • Cele 27 de trepte ale realului, Bucharest: Publishing House, 1999.

Literature[edit]

 • Sorin Lavric, Ontologia lui Noica. O exegeză, Bucharest: Humanitas, 2005, PDF, [IA], ARG.
 • Sorin Lavric, Noica și mișcarea legionara, Bucharest: Humanitas, 2007, PDF.

Links[edit]