Theory of Interactive Media

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií

Obor teorie interaktivních médií poskytuje posluchačům poznání v oblasti umění nových (interaktivních) médií z pohledu jeho historického vývoje, teoretických východisek a analýzy strategií umělecké tvorby. Umění nových médií chápeme v kontextu umělecké tvorby 20. století (1. a 2. umělecké avantgardy), vizuální kultury, kyberkultury, vývoje informačních technologií a postmoderní filozofie. V konceptuální, či teoretické rovině je zasazujeme do širšího kontextu směřování umělecké tvorby směrem k intermedialitě, dematerializaci uměleckého díla, k důrazu na procesuálnost, zrušení hierarchie vztahu autor - vnímatel a přesahu umělecké tvorby do mimouměleckých oblastí, aniž bychom však opomíjely specifický jazyk nových médií, schopnosti k předávání uměleckého dědictví i ke správě veřejných vztahů v rámci procesů evropské integrace. Obor teorie interaktivních médií při ústavu Hudební vědy FF MU je v současné době jediným akreditovaným univerzitním uměnovědným studijním oborem v České republice, zaměřeným na studium umění nových médií.

Garantem tohoto studijního oboru je Ústav hudební vědy, který je jedním z nejlépe vybavených pracovišť v rámci celé MU. K dispozici je domovským studentům vlastní počítačová pracovna s připojením na internet.

Díky spolupráci s dalšími uměleckými institucemi v Brně je možno získávat zlevněné nebo volné vstupenky na celou řadu kulturních akcí.

https://www.phil.muni.cz/music/uchazecum-o-studium/teorie-interaktivnich-medii

TIM_LAB seminar students: Veronika Sellnerová Monika Slaninová Mária Izakovičová Daniel Peprník Petra Galušková Lenka Kavuľová Daniela Masiariková Lucie Ondráková Lukáš Karásek Jiří Poláček Tomáš Hyben Tereza Rybová Vít Holubovský Tomáš Salaj Lilianna Škorpíková Petr Lukáš Luboš Zbranek Daniel Peprní Aleš Jirousek

Cities
alternative base

Amsterdam, Bergen, Berlin, Bratislava, Budapest, Kyiv, London, New York City, Oslo, Paris, Prague, Rotterdam, Seoul, Tokyo, Vienna, Warsaw, Zagreb