SNEH

From Monoskop
Revision as of 15:22, 3 December 2017 by Dusan (talk | contribs) (Text replacement - "unless noted" to "unless noted otherwise")
Jump to navigation Jump to search
Avalanches 1990-95: Zborník spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Log, PDF.

The Society for Non-conventional Music [SNEH] was founded by Milan Adamčiak, Peter Machajdík and Michal Murin in Bratislava in January 1990 as a part of the Music Association. SNEH organised festivals such as Convergences in 1990 and FIT - Festival of intermedia creativity in 1991-1992, co-organised the San Francisco Performance Art Festival in 1991, the concert cycle Musicsolarium in 1993-1994, and concert performances of Richard Teitelbaum, Transmusic comp., Hugh Davies, Phil Niblock, trio Jon Rose/Peter Hollinger/Peter Machajdík, Nicolas Collins, Phil Minton, and others. In 1995-2003, SNEH organised the Sound Off music festival. Since 1995, SNEH has published the anthology Avalanches 1990-1995 and in the edition G.L.A.C.I.E.S. the Slovak translations of J. Cage, M. Feldman, Radio Happenings I – V., and Susane K. Langer's Genesis of an Art Sense.

Besides other artists invited to Bratislava Richard Teitelbaum (performance at the Rock Fabrik Club in Bratislava in June 1992), Phil Niblock (performance and installation at the Evenings of New Music in Bratislava in June 1993).

Members

Publications

(in Slovak unless noted otherwise)

  • Milan Adamčiak, et al., "SNEH: spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu", Dotyky 4:1, Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 1992, pp 29-31, PNG.
  • Avalanches 1990-95: Zborník spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, ed. Michal Murin, Bratislava: SNEH, 1995, 216 pp.
  • John Cage, Morton Feldman, Rozhlasové happeningy I–V, trans. Jozef Cseres, 1996, 160 pp. "Kniha rozhovorov jedných z najväčších hudobných skladateľov 20. storočia. John Cage a Morton Feldman vo svojich Radio Happenings I-V popularizujú svoje názory na súčasnú hudbu. Humorne písaná kniha odhalí zenové zmýšľanie Johna Cagea a odhalí nevážne sa tváriacu vážnosť súčasnej tzv. "vážnej" - novej hudby. John Cage navštívil Bratislavu v roku 1992, kde sa zúčastnil otvorenia výstavy svojich partitúr v Slovenskej národnej galérii. V priestoroch Slovenskej filharmónie mal prednášku - koncert, na ktorej sa zúčastnilo 250 poslucháčov. Slovenská televízia z jeho návštevy odvysielala špeciálny TV program. John Cage je považovaný za najväčšiu umeleckú osobnosť, ktorá navštívila Slovensko nielen za posledných pätnásť rokov."
  • Susane K. Langerová, O významovosti v hudbe. Genéza umeleckého zmyslu, trans. Jozef Cseres, 1998, 108 pp. [1]

Literature