Jozef Cseres

From Monoskop
Revision as of 08:29, 28 December 2023 by Dusan (talk | contribs) (→‎Links)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Born July 13, 1961(1961-07-13)
Nové Zámky, Slovakia
Lives in Brno, Czech Republic

Jozef Cseres (1961, Nové Zámky) lectures on aesthetics and the philosophy of music, visual arts and intermedia at Masaryk University in Brno, Czech Republic. Main topics of his research are the problems of symbolism and representation in arts, the intermedia and multimedia, and the experimental and improvised music. He is the author of several books and many studies, essays, articles, reviews and translations. He is a regular contributor to the magazines Musicologica Brunensia, His Voice, UNI (all published in Czech Republic), Profil (published in Bratislava, Slovakia) and Magyar Műhely [Hungarian Workshop] (published in Budapest, Hungary). Aside from his scientific and pedagogic work, Jozef Cseres is also active as a curator and publisher. Since 1997 he has been the director of the international project The Rosenberg Museum in Violín, Slovakia. From 1999-2010 he was an editorial board member of the international journal for literature and arts Magyar Műhely, and since 2008 he has been the dramaturge of the international music festival Exposition of New Music in Brno, organised by Brno Philharmonic. In 2000 he co-founded the independent Kassák Centre for Intermedia Creativity in Nové Zámky, and since 2001 he has been running the Hermesʼ Ear, a label devoted to the experimental and improvised music and intermedia creativity. Under his artistic nickname HEyeRMEarS, Cseres balances on the borders between the discursive and non-discursive modes of expression and between art and games in performances, installations, audio-visual collages and various intermedia. Jozef Cseres has realised and presented his works and projects at conferences, exhibitions, festivals and symposia worldwide, having collaborated with artists such as Michael Delia, Franz Hautzinger, Miko Malioboro, Michal Murin, Phill Niblock, Bob Ostertag, Otomo Yoshihide, Ben Patterson, Don Ritter, Jon Rose, Keith Rowe, and Zsolt Sőrés. He also collaborated with a numbe of artists in Czechia (David Šubík, Zdeněk Plachý, Marian Palla, Miloš Štědroň, a.o.) on establishing the experimental culture centre Skleněná louka in Brno. He lives in Brno, Czech Republic and Nové Zámky, Slovakia. (2019)

Publications[edit]

Books[edit]

 • editor, Eskalácia citu. Študentské variácie na Waltera Benjamina a Wolfganga Welscha. Zborník textov a vizuálnych realizácií z pracovného študentského seminára Vzájomný vzťah estetického a anestetického v súčasnom umení (Strata aury), Bratislava: SNEH, and Nitra: FF UK, 1996, 32 pp. (Slovak)
 • Hudobné simulakrá, Bratislava: Hudobné centrum, 2001, 192 pp, PDF. (Slovak)
  • Zenei szimulákrumok, trans. Tímea Pénzes, Budapest: Magyar Műhely, 2005, 198 pp. (Hungarian)
 • editor, Franz Hautzinger, Gomberg, Nové Zámky: Kassákovo centrum intermediálnej kreativity (K2IC), and HEyeRMEarS/Discorbie, 2002, 204 pp. (Slovak)
 • with H. Nagy Péter and Michal Murin, Paraf: Juhász R. József költészetéről és performanszairól, Budapest: Magyar Műhely, 2008, 160 pp. [1] [2]
 • editor, with Michal Murin, Od analógového k digitálnemu... Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku, Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2010. Excerpt. (Slovak)

Catalogues[edit]

 • editor, Hommage à John Cage, Bratislava: Slovenský rozhlas, and Bratislava: SNEH, 1992, [28] pp. Exh. held at Cyprian Majernik Gallery, Bratislava, 15 Jun-4 Jul 1992; Art Gallery, Nové Zámky, 14-31 Jul 1992. (Slovak)/(English)
 • editor, Milan Grygar, Akustické kresby a partitúry, Nové Zámky: Galéria Art deco, 1992, [16] pp. Exh. held in Oct 1992. (Slovak)
 • editor, Morgan O'Hara, Portraits for the Twenty-first Century / Portréty pre 21. storočie / Ritratti per il secolo ventesimo primo, Medzilaborce: Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, 1995. Essay. [3] (English)/(Slovak),(Italian)
 • editor, Miloš Štofko, Sieť. Absurdopletizmy 1993, Dizajn-Dasein 1994, Rovnaké a iné 1995, Žilina: Považská galéria umenia, 1996, 8+8+8 pp. [4] (Slovak)
 • editor, The Discourse on Shape. Jozef Tihanyi; The Shape of Discourse. Morgan O'Hara, Nové Zámky: HEyeRMEarS, 1997, [12]+[10] pp. (English)
 • editor, Violín IMM, Nové Zámky: Rosenbergovo múzeum, Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, 2001. (Slovak)
 • editor, Hermes’ Ear: Collected and Commented by HEyeRMEarS, Nové Zámky: Kassákovo centrum intermediálnej kreativity (K2IC), and HEyeRMEarS/Discorbie, 2006, 176 pp. Exhibition. Exhibition. [8] (English)
 • editor, Hermovo ucho: Rosenbergovo muzeum / Hermes’ Ear: The Rosenberg Museum, Brno: Dům umění města Brna, 2009, 71+11 pp. Press release. [9] [10] (Czech)/(English)
 • with Michal Murin and Zsolt Sörés, LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling with Arts, Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2010, [66] pp. (English),(Slovak),(Czech),(Hungarian)

Recordings[edit]

 • producer, Sound Off 1995/1996: Výstavy a koncerty / Exhibitions and Concerts, Bratislava: SNEH, 1997. Audio CD. Works by Lois Tundravoice, Goz of Kermeur, Michael De Lia, Blahoslav Rozbořil, Danke, Milan Adamčiak, Jon Rose, Marek Piaček, and The Exiles. [11]
 • Sound Off 1999/2000: Beams & Waves, Bratislava: SNEH, 2000. Audio CD. Works by Miya Masaoka, and LENGOW & HEyeRMEarS. [12]
 • Hermovo ucho v Nitre 1999-2001 / Hermes's Ear at the Millennium Break in Nitra 1999-2001, Animartis, 2002. Works by Jozef Cseres, LENGOW & HEyeRMEarS, a.o.
 • Sound Off 2002: Typewriting Aloud, Typoxxs Allowed, Nové Zámky: HEyeRMEarS/Discorbie, 2002. Audio CD. Works by The Lazy Anarchists, tEoRia OtraSu, Gen Ken Montgomery, Jozef Cseres, Paul Panhuysen, Carl Stone, Brandon LaBelle, Adnan Balcinovic, én, Michael Delia, S.K.Y., Peter Strickland, gal, and Al Margolis. [13]
 • Lengow & HEyeRMEarS, Otomo Yoshihide & Sachiko M with DJ Mao and Peter Skala, Warholes, or All Andy Would Enjoy (and Fear) / Warhol Memory Disorder, HEyeRMEarS/Discorbie, 2003. Audio CD and CD-ROM. [14]
 • Continental Drift: Eastern & Middle European Movements in 2003, Peripheral Conserve, 2004. Audio CD. Works by LENGOW & HEyeRMEarS, The Lazy Anarchists, a.o. [15]
 • Hans W. Koch, Thomas Lehn, Ben Patterson, Jozef Cseres, Requiem for a Baby Grand: Final Piano Music for 8 Hands and Tools, PanRec, and HEyeRMEarS/Discorbie, 2012. Film DVD. [16]
 • compiler, Karawitan Aneh: nekonvenční hudba z Jávy, Prague: Hudební informační středisko, 2012. Audio CD. Distributed alongside the His Voice 3/2012 magazine. [17]
 • compiler, Membra Disjecta For John Cage, Tonspur/Hermes Ear, 2012. Audio CD. [18]
more (as producer)

Essays, articles[edit]

 • "Nealternatívna alternatíva", Kultúrny život, 25:44, 29 Oct 1991, p 12. Review of the Transart Communication 1991 festival. (Slovak)
 • "Od zvuku obrazu k obrazu zvuku", Profil 20-21, Bratislava, 1992, p 24. (Slovak)
 • "Jubilujúca alternatíva", Profil 20-21, 1992, p 27. Review of the Transart Communication 1992 festival. (Slovak)
 • "Milan Adamčiak", Profil 24, Bratislava, 1992. (Slovak)
 • "Morgan O'Hara. Budúcnosť portrétu alebo Empirická fenomenológia Morgan O'Harovej", Profil 3:2, Bratislava, 1993, pp 16-18. (Slovak)
 • "O maliarstve. Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií", Profil 3:2, Bratislava, 1993, pp 26-27. (Slovak)
 • "Ilavský, Svetozár", Profil 3:5, Bratislava, 1993, pp 17-18. (Slovak)
 • "Konceptuálna rekonštrukcia ľudskej figúry. Drastické a brutálne v súčasnom výtvarnom zobrazení", in O interpretácii umeleckého textu 16. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied, Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1994, pp 233-240. (Slovak)
 • "Zastretá realita", Profil 4:8-10, Bratislava, 1994, pp 50-51. (Slovak)
 • "O SNEHových prehánkach i prestávkach, skrátka kalamitách", in Avalanches 1990-95. Zborník spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, ed. Michal Murin, Bratislava: SNEH, 1995, pp 12-32. (Slovak)
 • "A szlovák posztavantgárd mítosza és valósága", trans. Zoltán Hizsnyai, Kalligram 5(3): "Szlovák posztmodern", Bratislava, Mar 1996, pp 62-69. (Hungarian)
 • "Ha 2+2=5", trans. -i -n, Kalligram 5:9, Bratislava, Sep 1996, pp 28-31. On Miloš Boďa. (Hungarian)
 • "Stano Filko dimenzióutazásai, avagy a lefordítható lefordíthatatlanságáról", trans. Zoltán Hizsnyai, Kalligram 6:7-8, Bratislava, Jul-Aug 1997. (Hungarian)
 • "Balansovanie na hranách možných svetov" / "Balansing on Edges of Possible Worlds", in Interiér versus exteriér alebo Na hranici (možných) svetov, ed. Mária Hlavajová, Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA) Bratislava, 1997, pp 78-81. Catalogue text. (Slovak)/(English)
 • "Happening ako show", in O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, Fakulta humanitných vied, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997, pp 87-100. (Slovak)
 • "Egyensúlyozás a lehetséges világok határain", trans. Zoltán Hizsnyai, Kalligram 6(3): "A lehetséges világok határán: Made in Slovakia", Bratislava, Mar 1997, pp 10-14. (Hungarian)
 • "Das Rosenberg-Museum an der Schwelle des neuen Jahrtausends", in String 'Em Up, Berlin: Rosenberg Museum, 1998, pp 34-35. (German)
 • "“Pörlekedés” a posztmodern művészettel", trans. József Köbölkúti Varga, Kalligram 7(6): "Szlovák művészet és gondolat", Bratislava, Jun 1998, pp 37-43. (Hungarian)
 • "Godár rozprávajúci a načúvajúci", in Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, Bratislava: Archa, and Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA) Bratislava, 1999, pp 161-164. (Slovak)
 • "Neúplný symbolizmus umeleckých výtvorov a jeho vplyv na proces umeleckej komunikácie", in O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1999, pp 101-104. (Slovak)
 • "Súčasné podoby interaktívnej hudby", in Musica Nova IV-V, Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2002, pp 82-92. (Slovak)
 • "Text ako hudba, hudba ako text", in Filozofické koncepcie v hudbe a umení II, Bratislava: Vysoká škola múzických umení, 2003, pp 23-29. (Slovak)
 • "Nastala snáď už éra Attalliho skladateľa?" / "Has the era of Attalli´s composer already started?", in Musica Nova VI, Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2003, pp 100-109. (Slovak)/(English)
 • "Skladanie diferencií alebo Znamená v umení začiatok moderny koniec tradície?", Slovenská hudba 31:3-4, Bratislava, 2005, pp 238-242. (Slovak)
 • "kassak intermedium", in A Kassák-kód, eds. József R. Juhász and Péter H. Nagy, Bratislava: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2008, pp 187-193. (Hungarian)
 • "V jakých světech umění to dnes vlastně žijeme?", Uni 19:4, Prague, 2009, pp 37-38. (Czech)
  • "V akých svetoch umenia to dnes žijeme?", in Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí, ed. Oliver Bakoš, Bratislava: Univerzity Komenského v Bratislave, 2009, pp 40-53. (Slovak)
 • "In Between As a Permanent Status: Milan Adamčiak's Version of Intermedia", Leonardo Music Journal 19, Dec 2009, pp 31-34. [20] (English)
 • "Hudba, etnológ, ekonóm, semiológ a pojmotvorci", in Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ed. Július Fujak, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, pp 107-118. (Slovak)
 • "Hudba jako fetiš", His Voice 3, Prague: Hudební informační středisko, 2010, pp 8-9.
 • "John Zorn – intenzívny a extrémny hudobný glosátor postmoderného kaleidoskopu", feel art, Jul 2011. (Slovak)
 • "Audio ergo sum", in Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, ed. Michal Rataj, Prague: Akademie múzických umění v Praze, 2012, pp 27-29. [21] (Czech)
 • "Czar wahania się pomiędzy tym, co wirtualne, a tym, co możliwe: sztuka efemeryczna we współczesnej estetyce i myśli o sztuce na przykładzie wybranych prac współczesnych artystów słowackich" [The Attraction of Hesitating Between the Virtual and the Possible], Sztuka i Dokumentacja 7, Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2012, pp 44-53, PDF. (Polish)
 • "John Cage 1912 – 1992 – 2012", Hudobný život 44:10, Bratislava, 2012, pp 13-15. (Slovak)
 • "Skladanie diferencií, alebo, Hudba medzi", Musicologica Brunensia 47:2, Brno: Masarykova univerzita, 2012, pp 9-15. (Slovak)
 • "John Cage in US: On John Cage’s Influence among Czecho-Slovakian Artists", in The Freedom of Sound: John Cage Behind the Iron Curtain, ed. Katalin Székely, Budapest: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Magyarország, 2013, pp 76-83. (English)
 • "Operné multimédiá Střeženého Parnassu", Musicologica Brunensia 48:1, Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp 23-29. (Slovak)
 • "Hlas a gesto v operách Harryho Partcha a Johna Zorna", Musicologica Brunensia 48:2, Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp 33-38. (Slovak)
 • "Niekoľko poznámok k prenikaniu nových kategórií do oblasti estetiky", in Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie, ed. Oliver Bakoš, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, pp 35-42. (Slovak)
 • "Konceptuálne stratégie v umení zvuku", in Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie, ed. Lucia Vadelová, Nitra: Nitrianska galéria, 2014, pp 72-88. [22] (Slovak)
 • "Grafické partitury Milana Adamčiaka", Weles. Literární revue 55-56, Brno, 2014, pp 188-190. (Czech)
 • "Musik Fabrik", Enter, Košice: Dive Buki, 2015, pp 34-35. (Slovak)
 • "Az arckép, mint írásmód" / "Portaiture as écriture", in Sándor Győrffy, A tükörkép tükre című könyvének bemutatója / A Mirror Image of a Mirror Image, Budapest: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2015, pp 126-129. (Hungarian)/(English)
 • "Od virtuálnej monštruóznosti k možnej nesmrtelnosti" / "From Virtual Monstrosity to Possible Immortality", in Miloš Boďa, Immortality, Bratislava: Juraj Németh/a4 agency, 2015, pp 81, 148. Catalogue text. (Slovak)/(English)
 • "Audiomimesis à la Zappa", in Fenomén Zappa, eds. Vladimír Papoušek and David Skalický, Prague: Akropolis, 2016, pp 73-77. [23] (Slovak)
 • "Ende der Zeit oder Zeitlosigkeit?" / "The End of Time or Timelessness?", in Studiohefte 28. Sabine Groschup (JC{639}) 1/2 Edition etc., Innsbruck: Tiroler Landesmuseum, 2016, p 14-19, 133-139. (German)/(English)
 • "Milan Adamčiak: Umelecké a existenciálne gestá, na aké sa nezabúda", Pravda, 27 Jan 2017. Obituary. (Slovak)
 • "Milan Grygar, Phill Niblock, Milan Adamčiak – tri príbehy z dejín umeleckých intermédií", Profil 24:2, Bratislava, 2017, pp 104-123. [24] (Slovak)
 • "Musica Practica According to Roland Barthes", Musicologica Brunensia 52:1, Brno: Masarykova univerzita, 2017, pp 149-153. (English)
 • "Jana z Arku Novej hudby v Salzburgu", Profil 24:4, Bratislava, 2017, pp 116-125. On Charlotte Moorman. (Slovak)
 • "Zrod intermedií v díle Roberta Rauschenberga", Musicologica Brunensia 53:1, Brno: Masarykova univerzita, 2018, pp 5-14. (Czech)
 • "Patani Semasa", Profil 25:4, 2018, pp 85-100. [25] (Slovak)
 • "Kontroverzie opery Mai 68 vo filozofických kontextoch aktuálnej opernej tvorby", Slovenské divadlo 66:2, Bratislava: Veda, 2018, pp 195-207. (Slovak)
 • "Hledání krásy mezi digitálním kódem a imanencí netečného obrazu" / "Seeking Beauty within the Digital Code and within the Immanence of an Indifferent Image", in Jana Bernartová, Nula jedna, Liberec: Oblastní galerie v Liberci, 2018, pp 4-10. Catalogue text. [26] (Czech)/(English)
 • "Gladwellove imerzívne výlety za vznešeným", Profil 26:4, Bratislava, 2019, pp 116-137. (Slovak)
 • "Zvuková ekologie Johna Cage a Raymonda Murrayho Schafera" / "Sound Ecology in the Work of John Cage and Raymond Murray Schafer", in Sound and Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostředí: současné přístupy ke zvukové ekologii, eds. Jan Krtička and Pavel Mrkus, Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, 2020, pp 134-143 & 122-132. [27] [28] (Czech)/(English)
 • "Od konceptualizaci zvuku k dekonstrukci média / From Conceptualising Sound to Deconstructing the Medium", in Zvuky, kódy, obrazy. Akustický experiment ve vizuálním umění / Sounds, Codes, Images, eds. Jitka Hlaváčková and Miloš Vojtěchovský, Prague: ArtMap, 2021, pp 115-122. [29] (Czech)/(English)
more

Interviews (taken)[edit]

Translations[edit]

 • John Cage, "Experimentálna hudba", in Avalanches 1990-95. Zborník spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, ed. Michal Murin, Bratislava: SNEH, 1995, pp 138-141. (Slovak)
 • Frances Dyson, "Filozofonika priestoru Zvuk, budúcnosť a koniec sveta", in Avalanches 1990-95. Zborník spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, ed. Michal Murin, Bratislava: SNEH, 1995, pp 142-150. (Slovak)
 • Umberto Eco, "Budúcnosť gramotnosti", Dotyky 8:7, Bratislava, 1996, pp 44-47. (Slovak)
 • Aleš Erjavec, "Umelecký zážitok: autor za cenu umenia", in Subjekt - autor - auditórium: subjekt v priestoroch umenia, ed. Peter Michalovič, Bratislava: SCCA, 1996, pp 134-139. {{sk}
 • John Cage, Morton Feldman, Rozhlasové happeningy I-V, Bratislava: SNEH, 1996, 160 pp. (Slovak)
 • Susane K. Langerová, O významovosti v hudbe. Genéza umeleckého zmyslu, Bratislava: SNEH, 1998, 108 pp. [32] (Slovak)
 • Richard Lippold, "Ilúzia ako štruktúra", Profil 7:4, Bratislava, 2000, pp 101-107. (Slovak)
 • Ivan Karp, "Ako múzeá definujú iné kultúry", Profil 7:4, Bratislava, 2000, pp 119-124. (Slovak)
 • Meyer Schapiro, "Dokonalosť a koherencia v umení", Profil 7:4, Bratislava, 2000, pp 125-128. (Slovak)
 • Craig Owens, "Od diela k rámu alebo Existuje život po Smrti autora?", Profil 8:1-2, Bratislava, 2001, pp 62-79. (Slovak)
 • Rosalind E. Kraussová, "Pôvodnosť avantgardy: postmodernistická repetícia", trans. Jozef Cseres, Profil 8:1-2, 2001, pp 80-90. (Slovak)
 • Joseph Margolis, "Ontologická zvláštnosť umeleckých diel", Profil 8:1-2, Bratislava, 2001, pp 91-99. (Slovak)
 • Amelia Jones, "(Post)duchampovské reflexie 2", Profil 11:4, Bratislava, 2004, pp 108-133. (Slovak)
 • Arthur C. Danto, Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia, Bratislava: Kalligram, 2008, 208 pp. (Slovak)

Interviews[edit]

Literature[edit]

 • Július Fujak, "Posledné Sound Off (umelecký projekt Jozef Cseres – Zsolt Kovács – Zsolt Sőrés: Typewriting Aloud, Typoxxs Allowed)", Vlna 13, 2002, pp 99-100. (Slovak)
 • Július Fujak, "Slovenské hudobné alternatívy. Transmusic Comp. a SNEH. Adamčiak, Machajdík, Murin, Cseres", Hudobný život 36:10, Bratislava: Hudobné centrum, 2004, pp 36-38; repr. in Július Fujak, et al., Slovenské hudobné alternatívy, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, pp 27-38. [33] (Slovak)
  • "Transmusic Comp. & SNEH. Adamčiak, Machajdík, Murin and Cseres", Radioart.sk, 2005. [34] (English)

See also[edit]

Links[edit]