Bibliography of writings on media art (outside Slovakia) in Slovak

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Books[edit]

 • Katarína Rusnáková, Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2011. (Slovak) [1]
 • Jozef Cseres, Michal Murin (eds.), Od analógového k digitálnemu. Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2010. (Slovak) [2]
 • Vilém Flusser, "Komunikológia" (Bratislava: Mediálny inštitút, 2002)
 • Peter Niklas Wilson, "Hear And Now. Úvahy o improvizovanej hudbe." Translated by Slavomír Krekovič. (Bratislava: Hudobné centrum, 2002) ISBN 80-88884-35-7
 • Susanne K Langer, "O významovosti v hudbe. Genéza umeleckého zmyslu." ed. Michal Murin, Translated by Jozef Cseres. (Bratislava: SNEH, 1998) ISBN 80-967445-6-9 ISBN 978-80-967445-6-5
 • John Cage, Morton Feldman, "Radio Happenings I.-IV.", "Rozhlasové happeningy I.–V", ed. Michal Murin, Translated by Jozef Cseres (SNEH 1995) ISBN 80-967445-4-2

Catalogues[edit]


Essays[edit]

2008

 • Mária Rišková, "Agónia a extáza nových médií", Flash Art 9, July-October 2008. (Slovak) PDF

2006

 • Adilkno, "Mimomediálne" Translated by Michal Čudrnák" 3/4 18 (2006) pp. 78-85
 • Miloš Krekovič, "Techno-mýtus o slobode: ponor do spletitých dejín interaktivity" Domino fórum 36 (2006) pp. 18-19
 • Miloš Krekovič, "Vzostup a pád internetovej avantgardy" Domino fórum 13 (2006) pp. 20

2005

 • Peter Lunenfeld, "Hyperestetika: teória reálneho času," Katarína Rusnáková (ed.): V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry. AFAD Press, Bratislava 2005.
 • Lev Manovich, "Ilúzia, naratív a interaktivita," Katarína Rusnáková ed., V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005)
 • Peter Weibel, "Rozšírený film, video a virtuálne prostredia," Katarína Rusnáková ed., V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005) [3]
 • Verena Kuni, "Sing my Song: stará pesnička - reinterpretovaná? Úvahy k znovuoživenej diskusii o "ženskej" (video)estetike na "modelovom príklade" Pipilotti Ristovej," Katarína Rusnáková ed., V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005)
 • Ursula Frohne, ""Kamerové skúšky": mediálny narcizmus, teatrálnosť a internalizovaný pozorovateľ," Katarína Rusnáková ed., V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005)
 • Tilman Baumgärtel, "Dejiny umeleckej tvorby v telekomunikačných médiách" "On the History of Artistic Work with Telecommunications Media. 2001. Katarína Rusnáková ed., V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005)
 • Sabine Himmelsbach, "Interaktívny potenciál distribuovaných sietí. Imerzia a participácia vo filmoch a počítačových hrách", "The Interactive Potential of Distributed Networks. Immersion and Participation in Films and Computer Games." Katarína Rusnáková ed., V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005)
 • Nora Barry, "Rozprávanie príbehov na obrazovkách: dejiny webového filmu", "Telling Stories on Screens: A History of Web Cinema. 2003." Katarína Rusnáková ed., V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005)
 • Martina Koreňová, "Electroacoustic music in Argentina" EXtempore 29 July 2005. Audio (30 min). http://www.radioart.sk/avr/radiopage.php?id=161
 • Martina Koreňová, "Electroacoustic music in Portugal" EXtempore 22 July 2005. Audio (30 min). http://www.radioart.sk/avr/radiopage.php?id=162
 • Martina Koreňová, "Electroacoustic music in Hungary" EXtempore 25 March 2005. Audio (30 min). http://www.radioart.sk/avr/radiopage.php?id=160
 • Susanna Niedermayr, Christian Scheib, "Nové hudobné teritóriá Európy. Maďarsko a Poľsko" Vlna 25 (2005) pp. 52-57

2004

2003

2001

2000

 • Chudoba hypertextu - o multimediálnom písaní" Trištvrte revue 4 (2000)
 • Erkki Huhtamo, "CD-ROM art" Trištvrte revue 5-6 (2000)
 • Slávo Krekovič, "Nórska elektronická hudba - severný vietor je.. osviežujúci" Trištvrte revue 2 (2000)
 • Michal Murin, "Rádio-Art", Profil 4, 2000, pp 6-21 (Slovak) PDF
 • Dieter Daniels, "Nové médiá", Profil 4, 2000, pp 66-68 (Slovak) PDF [4]

1999

 • Simon Penny, "Sochárstvo na konci 20. storočia. Systémová estetika + umenie kyborgov: odkaz Jacka Burnhama", "Sculpture at the end of the 20th Century - Systems Aesthetics + Cybort Art: The Legacy of Jack Burnham. 1999." Katarína Rusnáková ed., V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005)
 • Walter Benjamin, "Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti" Iluminácie (1999)

1996

 • Richard Kostelanetz, "Divadlo zmiešaných médií. Úvod k happeningom, kinetickým environmentom a ďalším mixmediálnym performancom". Translated by Eva Keprtová. Michal Murin ed. Avalanches 1990-1995 (Bratislava: SNEH, 1996) pp. 192-215

1995

 • Stephan Berg, "Keď sa obrazy učili lietať. Umenie a virtuálna realita", Profil 1-2, 1995, pp 10-15 (Slovak) PDF
 • Ľuba Lacinová, "Kybernetický priestor pre telo, intelekt a dušu", Profil 1-2, 1995, pp 2-9 (Slovak) PDF

1994

1993

1992

 • Lothar Voigtländer, "Situation of Electroacoustic Music in Germany Today. Three Years After The Change", "Situácia elektroakustickej hudby v Nemecku dnes, tri roky po revolúcii," IFEM '92 Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava-Dolná Krupá. November 1992 http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=82 (English and Slovak)
 • János Decsényi, "About elektroacoustic music competitions, sitting on the jury, basic principles of judgement", "O súťažiach elektroakustickej hudby, pôsobení v porote, základných princípoch hodnotenia," IFEM '92 Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava-Dolná Krupá. November 1992 http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=77 (English and Slovak)
 • Zoltán Pongrátz, "Electroacoustic Music in Hungary," IFEM '92 Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava-Dolná Krupá. November 1992 http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=80 (English and Slovak)
 • Christian Callon, "The Metamorphosis Machine," IFEM '92 Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava-Dolná Krupá. November 1992 http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=76 (English)
 • Gian Franco Maffina, "The Russolo Pratella Foundation - A Chance For Young Electroacoustic Music Composers", "Nadácia Russolo Pratella - šanca pre mladých skladateľov elektroakustickej hudby," IFEM '92 Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava-Dolná Krupá. November 1992 http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=79 (English and Slovak)
 • Dieter Kaufmann, "Whom The Tenth Muse Kisses or The Birth of Acousmatic Art out of the Spirit of Music" "Koho bozkáva desiata desiata múza alebo Zrodenie akuzmatického umenia z ducha hudby," IFEM '92 Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava-Dolná Krupá. November 1992 http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=78 (English and Slovak)
 • Hugh Davies, "Gesture in live electronic music", "Gesto v živej elektronickej hudbe," IFEM '92 Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava-Dolná Krupá. November 1992 http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=75 (English and Slovak)
 • Roman Berger, "Reconnaissance in the Field", "Rekognoskácia v teréne," IFEM '92 Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava-Dolná Krupá. November 1992 pp. 30-42. Reprinted: Vladimír Godár ed., Slovenská elektroakustická hudba. Slovenská hudba 1-2 (Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996). http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=74 (English and Slovak)
 • Ľubica Krénová, "Videnie cez video", Profil 22-23, 1992, pp 1-3 (Slovak) PDF

1989

1988

1965

1964

 • Józef Patkowski, "Zvuk na magnetickom páse ako prvok inštrumentálnej kompozície", "Dzwiek na tasmie magnetycznej jako element kompozycji instrumentalnej (21.4.1964)" Horyzonty muzyki 39 (PWM Kraków, 1969). Translated by Vladimír Godár. 1960. Vladimír Godár ed., Slovenská elektroakustická hudba. Slovenská hudba 1-2 (1996) (Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996) http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=97
 • Józef Patkowski, "Skladateľ a technika štúdia experimentálnej hudby", "Kompozytor a technika studia muzyki eksperymentalnej (8.10.1964)" Horyzonty muzyki 40 (PWM Kraków, 1969).. Translated by Vladimír Godár. 1960. Vladimír Godár ed., Slovenská elektroakustická hudba. Slovenská hudba 1-2 (1996) (Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996) http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=97

1961

1960

 • John Cage, "Budúcnosť hudby: credo" Vladimír Godár ed., Slovenská elektroakustická hudba. Slovenská hudba 1-2 (1996) (Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996)
 • Pierre Schaeffer, "Dobrodružstvo konkrétnej hudby" Vladimír Godár ed., Slovenská elektroakustická hudba. Slovenská hudba 1-2 (1996) (Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996)
 • Edgar Varése, "Spomienky a myšlienky", "Erinnerungen und Gedanken" Translated by Vladimír Godár. Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik (Mainz: B.Schott’s, 1960), Vladimír Godár ed., Slovenská elektroakustická hudba. Slovenská hudba 1-2 (1996) (Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996) http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=98
 • Józef Patkowski, "Perspektívy elektronickej hudby", "Perspektywy muzyki elektronicznej (9.3.1960)" Horyzonty muzyki 11 (PWM Kraków, 1969). Translated by Vladimír Godár. 1960. Vladimír Godár ed., Slovenská elektroakustická hudba. Slovenská hudba 1-2 (1996) (Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996) http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=97

1913

1910

 • Ballila Pratella, "Manifest futuristických hudobníkov" 1910. Vladimír Godár ed., Slovenská elektroakustická hudba. Slovenská hudba 1-2 (1996) (Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996)

?

Interviews[edit]

2007

2006

2005

2004

 • Jozef Cseres, "Interview with Don Ritter on interactivity, sound-art and his collaboration with musicians", "Rozhovor s Donom Ritterom o interaktívnom umení, spolupráci s hudobníkmi a sound-arte" January 2004. [5] (English and Slovak)
 • Oliver Rehák and Slávo Krekovič, "Rozhovor s Vukom Cosicom" 3/4 17 (2004) pp. 32-37
 • Jana Geržová, "Rozhovor s Michaelom Bielickým", Profil 4, 2004, pp 88-90 (Slovak) PDF

2003

2002

2001

2000

 • Jozef Cseres, "Neinteraktívne umenie je mŕtve. Rozhovor s Donom Ritterom", Profil 4, 2000, pp 52-55 (Slovak/English) PDF [6], [7]
 • Michal Murin, "C3. Rozhovor s Miklósom Peternákom", Profil 4, 2000, pp 56-64 (Slovak) PDF [8]
 • Michal Murin, "Relevantní umelci budú úplne operovať mimo umeleckého systému. Rozhovor s Michaelom Bielickým" Profil 4 (2000) pp. 44-51. [9]

1993

 • Anna-Bianca Krause, "Polky z Pensylvánie. Dlhá púť hudobníka a skladateľa Guya Klucevseka" Jazzestetik 10 (1993), Translated by Miroslava Teluchová. Michal Murin ed. Avalanches 1990-1995 (Bratislava: SNEH, 1996) pp. 127-129

Reviews[edit]

Festivals[edit]

Exhibitions[edit]

Works[edit]

Books[edit]

Profiles[edit]

Initiatives[edit]

Art workers[edit]


Arts in Slovakia
Video art in Slovakia (1960s-80s) | Performance art in Slovakia (1960s-2000s) | Sound art in Slovakia (1960s-2000s) | Early computer art in Slovakia (1970s-80s) | Electroacoustic music in Slovakia | Experimental film in Slovakia | Video art in Slovakia (1990s-2000s) | Digital prints in Slovakia | Digital art in Slovakia (1990s-2000s) | Bibliography of writings on media art in Slovakia | Bibliography of writings on media art (outside Slovakia) in Slovak