Bibliography of writings on media art in Slovakia

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Books[edit]

 • Katarína Rusnáková, Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2011. (Slovak) [1]
 • Gábor HushegyiZsolt Sőrés ed. Transart Communication Performance&Multimedia Art Studio erté 1987 – 2007, Kalligram, 2008. (Slovak, Hungarian, English) [2]
 • H. Nagy Péter, Michal Murin, Jozef Cseres (eds.), Paraf, Ráció Kiadó Kft, 2008. (Hungarian) [3]
 • Katarína Rusnáková História a teória mediálneho umenia na Slovensku, Bratislava: AFAD Press, 2006, with DVD. (Slovak)
 • Július Fujak ed. Slovenské hudobné alternatívy, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, with audio CD. (Slovak)
 • Katarína Rusnáková ed. V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry, Bratislava: AFAD Press, 2005. (Slovak)
 • Susanna Niedermayr, Christian Scheib European Meridians - New Music Territories. Reports from Changing Countries, Saarbrücken: PFAU, 2002, ISBN 3-89727-248-2. Two bilingual books with two audio CDs. (English and German)[4]
 • Jozef Cseres Hudobné simulakrá, Bratislava: Music Centre Slovakia, 2001, ISBN 80-88884-30-6. [5] (Slovak)
 • Gábor Hushegyi Ilona Németh, Bratislava: Kalligram, 2001. Translated from Hungarian by Chris Sullivan, ISBN 80-7149-410-0. Slovak edition, 2008, ISBN: 978-80-7149-974-9. (English) (Slovak)
 • Michal Murin ed. Tematické číslo časopisu Profil, Profil 4, 2000, pp 4-73. (Slovak)
 • Július Fujak Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru (interpretačné sondy do /ne/konvenčnej hudby), Nitra: Ústav literárnej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, 2000, ISBN 80-8050-364-8. (Slovak)
 • Michal Murin ed. Avalanches 1990-1995, Bratislava: SNEH, 1996, ISBN 80-967206-4-3. (Slovak) [6]
 • Vladimír Godár ed. Slovenská elektroakustická hudba issue of Slovenská hudba 1-2, Bratislava: Slovenská hudobná únia, 1996. (Slovak)
 • Miroslav Kaduch Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994. Skladatelé, programátoři, technici, muzikologové, hudební kritici, publicisté. Osobní slovník, Ostrava, 1994 (Second Edition: 1996). (Czech) [7]
 • Michal Murin ed. Tematické číslo časopisu Profil, Profil 1, 1993, pp 1-20. (Slovak)
 • Imrich Bertók, Ivo Janoušek Počítače a umenie, Bratislava: SPN, 1989. (Slovak)
 • Martin Šperka et al. Počítačová grafika a numerické metódy, Bratislava: SVŠT-Alfa, 1985. (Slovak)

Catalogues[edit]

 • Magdaléna Kobzová ed. Multiplace 2007 (Bratislava: Multiplace, 2007)
 • Mária Rišková et al. New Media Nation. Festival of Festivals (Bratislava: Buryzone, 2003) (Slovak and English)
 • Jozef Cseres ed.Sound Off 2002: Typewriting Aloud, Typoxxs Allowed (Nové Zámky: HEyeRMEarS DISCORBIE, 2002) With audio CD.
 • Gábor Hushegyi Emoke Vargová (Košice: Múzeum Vojtecha Löfflera, 2001)
 • Gábor Hushegyi Ilona Németh. Inštalácie (Trnava: GJK, 2000)
 • Jozef Cseres ed. Sound Off 1999/2000: Beams & Waves (Bratislava: SNEH, 2000) Audio CD
 • Miroslav Nicz, Peter Rónai ed. Videojournal Barla (Mediaarchív, 2000) (English)
 • Sound Off 1998: Husle/Hegedű/Violin (Bratislava: SNEH, 1998)
 • K. Pichlerová Crossings - Art and Sound (Vienna: Kunsthalle Wien, 1998) (English)
 • Michal Murin ed. Sound Off 1997: The Piano Hotel (Bratislava: SNEH, 1997) CD-ROM
 • Jozef Cseres, Michal Murin ed. Sound Off 1995 – 1996 (Bratislava: SNEH, 1997). With audio CD. ISBN 80-967445-0-X
 • Jozsef R. Juhász ed. Transart Communication. 7th International Contemporary Art Festival - 8th International Contemporary Art Festival 1995-1996 (Nové Zámky: 1997) CD-ROM (Slovak)
 • Martin Šperka E_Mail_Art_1_2_3 - Počítačová grafika - výber z diel (Žilina: PGU, 1997) (Slovak)
 • Katarína Rusnáková Jana Želibská. Výber z rokov 1966-1996 (Žilina: PGU, 1997) (Slovak)
 • Katarína Rusnáková Peter Rónai. Videoantológia (Žilina: PGU, 1997) (Slovak)
 • Katarína Rusnáková Peter Meluzin. Mouse Killer (Žilina: PGU, 1996)
 • Ilona Németh (Trnava: GJK, 1996)
 • Jozef Cseres Miloš Štofko. Sieť (Žilina: PGU, 1995)
 • Video vidím ich sehe (Žilina: PGU, 1994)
 • Martin Šperka Počítačová grafika vo výtvarnom umení (Banská Bystrica: Štátna galéria Žilina, Regionálne kultúrne stredisko, 1992) (Slovak)
 • Peter Rónai, Miroslav Nicz ed. Paralely (Nitra: Pedagogická fakulta, 1992) (Slovak)
 • Radislav Matuštík Suterén (Bratislava: 1989)
 • Lucie Holá Počítačové umění v ČSSR a ve světě (Prague: Dům techniky Praha, 1989)
 • Počítačové umění ČSSR (Prague: 1985)


Essays[edit]

2008

 • Mária Rišková, "Agónia a extáza nových médií", Flash Art 9, July-October 2008. (Slovak) PDF

2005

2004

2003

2002

 • Juraj Čarný, "Topical Status of Contemporary Media Arts in Slovakia" Conceptual Art at the Turn of Millennium (Budapest-Bratislava: AICA Section Hungary, Slovak Section of AICA, 2002) pp. 94-112 (Slovak)
 • Juraj Čarný, "Aktuálne postavenie súčasného mediálneho umenia na Slovensku" Conceptual Art at the Turn of Millennium (Budapest-Bratislava: AICA Section Hungary, Slovak Section of AICA, 2002) pp. 95-113 (English)
 • Jozef Macko, "Slovenský alternatívny a experimentálny film," Aurel Hrabušinský ed. Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 (Bratislava: SNG, 2002) (Slovak)
 • Miloš Vojtěchovský, "Umenie a elektronické technológie," Karel Císař, Josef Čermák, Terezie Petišková ed., Dejiny umenia 12 (Bratislava: Ikar, 2002) (Slovak)
 • "Pupetophilia" 3/4 revue 13 (2002) (Slovak)
 • Ivan Stehlík, "SMS.art" 3/4 revue 13 (2002) (Slovak)
 • Oliver Rehák, "Sound squatting" 3/4 revue 13 (2002) https://34.sk/archiv/text.php?text=3-16 (Slovak)
 • Magda Petrjánošová, "Online osobnosť" 3/4 revue 13 (2002) (Slovak)
 • Július Fujak, "Hudobní 'outsideri' a pseudohrdinovia" Vlna 12 (2002) pp. 64-65. http://www.message.sk/vlna/?sub=text&id=12_09 (Slovak)

2001

2000

1999

1998

1997

 • Gábor Hushegyi, "Stúdio erté 1987-1997" Jozsef R. Juhász ed., Transart Communication. 7th International Contemporary Art Festival - 8th International Contemporary Art Festival 1995-1996 (Nové Zámky: Studio erté, 1997) CD-ROM (Slovak and English)
 • Jozef Cseres, "Za estetiku hluku (a pritom nie proti estetike ticha)" Ticho – současník hudby 4-5 (1997) pp. 6-9

1996

1995

1994

1993

 • Martin Šperka, "Míľniky počítačovej grafiky na Slovensku" Profil 3 (1993) pp. 10-11 (Slovak)
 • Michal Murin, "Binaera" Profil 8-9 (1993) (Slovak)
 • Michal Murin, "Performance?" Profil 3 (1993) (Slovak)
 • Martin Šperka "Počítače na VŠVU" Projekt 4 (1993) pp. 46-47 (Slovak)

1992

 • Michal Murin, "Martin Burlas v Stoke" Slovenská hudba 1 (1992) (Slovak)
 • Michal Murin, "SNEH - Spoločnosť pre nespútané hranie" Dotyky 8 (1992) (Slovak)
 • Jozef Cseres, "Od zvuku obrazu k obrazu zvuku" Profil 20-21 (1992) pp. 24 (Slovak)

1991

 • Michal Murin, "San Francisco performance art" Profil 22 (1991) (Slovak)
 • Michal Murin, "Performance?" Profil 17-18 (1991) (Slovak)
 • Michal Murin, "Transmusic Comp. (hudobné performance)" Slovak Music 2 (1991) pp. 24 (Slovak)
 • Michal Murin, "Transmusic Comp" Dotyky 10 (1991) (Slovak)

1990

1989

1987

 • Miroslav Klivar, "Videoumenie I, II" Výtvarníctvo, fotografia, film 4-5 (1987) (Slovak)

1986

1984

 • Martin Šperka "Filmy z počítača" Elektrón 12 (1984) pp. 29-31 (Slovak)

1962

 • Miroslav Klivar, "Kybernetika a teória odrazu vo vzťahu k umeniu" Slovenské pohľady 10 (1962) (Slovak)

Interviews[edit]

2010

 • Marcus Gammel, "Black Holes and White Spots. Visiting the Experimental Studio at Slovakian Radio. In conversation with Milan Adamčiak, Juraj Ďuriš, Michal Murin", in n.b.k. Sounds: Radio - Kunst - Neue Musik edited by Marius Babias and Katrin Klingan, Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2010, pp 93-111. (English, German) PDF

2008

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1996

1990

Reviews[edit]

Festivals[edit]

 • Miloš Krekovič, "Multiplace alebo sieť udalostí: festival kultúry nových médií v plnom prúde" Domino fórum 17 (2006) pp. 19 (Slovak)
 • Michal Murin, "Od utópií cez virtualitu k digitálnej realite" 2004. http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=125 (Slovak)
 • Július Fujak, "Hermovo ucho v tretej sezóne" Kultúrny život 17 (2002) pp. 10 (Slovak)
 • Luc, "Demobit. Digital engineering party v Nitre" 3/4 revue 4 (2001) https://34.sk/archiv/text.php?text=3-8
 • Július Fujak, "Festival Sound Off, lúče a vlnenia" Trištvrte revue 2 (2000) (Slovak)
 • Július Fujak, "Dva osobité festivaly (recenzia Medzinárodného multimediálneho performance festivalu transArtCommunicaTION – Human Body Electronics a 5. ročník medzinárodného projektu intermediálneho umenia Sound Off, Budapešť, Bratislava, Nové Zámky, Staré divadlo v Nitre)" Literárny týždenník 14 (2000), pp. 10-11 (Slovak)
 • Július Fujak, "Sound Off: lúče a vlnenia (recenzia medzinárodného festivalu Sound Off organizovaného Spoločnosťou pre NEkonvenčnú Hudbu 1999-2000)" Trištvrte revue 2 (2000) pp. 22-23 (Slovak)
 • Július Fujak, "O Hermovom uchu po druhýkrát" OS 9 (2000) pp. 68-69 (Slovak)
 • Július Fujak, "Reportáž písaná zo Sound Off a Trans Communication 1998 (recenzia intermediálnych rovnomenných festivalov)" Ticho 11 (1999) pp. 16-19 (Slovak)
 • Július Fujak, "Human Bodies Electronics v Nových Zámkoch" Romboid 34 (1999) pp. 84-86 (Slovak)
 • Slávo Krekovič, Jana Hanulová, "Human Body Electronics. Poznámky k 11. International Performance Art Festivalu" Trištvrte revue 2 (1999) pp. 32-33 (Slovak)
 • Gábor Hushegyi, "Možno plakať na úpätí Karpát? Medzinárodný festival súčasného umenia v Nových Zámkoch" Sme 237 (13.10.1995) pp. Fórum/3 (Slovak)
 • "San Francisco Performance Art Festival" Profil 22 (1991) pp. 5-7
 • "San Francisco Performance Art Festival" Kultúrny život 10 (1991)

Exhibitions[edit]

Events[edit]

Works[edit]

 • Valér Miko, "Kirin (Re-interpretácia skladby Petra Machajdíka)" 2004. http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=110 (Slovak)
 • Matěj Kratochvíl, "tEóRia OtraSu – Nosferatu" HIS Voice 2 (2004), pp. 35
 • Juraj Malíček, "Murnau vs. Fujak" Vlna 14 (2003), pp. 16-21
 • Matěj Kratochvíl, "tEóRia OtraSu – Bábkový režim zvuku, Hermovo ucho na prelome milénií v Nitre" CD projects. HIS Voice 5 (2003), pp. 34-35 (Slovak)
 • Július Fujak, "Posledné Sound Off (umelecký projekt Jozef Cseres – Zsolt Kovács – Zsolt Sőrés: Typewriting Aloud, Typoxxs Allowed)" Vlna 13 (2002) pp. 99-100 (Slovak)
 • Gábor Hushegyi, "Kód – zvuková inštalácia Ilony Németh" Profil 1 (2002) pp. 108-111 (Slovak)
 • Slávo Krekovič, "Náhlivý beh 'medzi'" SME 27 February 2001, pp. 8 (Slovak)
 • Marta Žilková, "Trojkolo: beh fiktivity" Národná obroda 1 March 2001, pp. 16 (Slovak)
 • Július Fujak, "Ľavá ruka (hudobného) univerza (recenzia projektu The Left hand of the Universe)" Ticho 11 (1999) pp. 2-3 (Slovak)
 • Július Fujak, "'Martin Burlas' (recenzia CD 'Martin Burlas'). Almanach '98 (Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia – Slovensko v spolupráci s vydavateľstvom ARCHA, 1999) pp. 173-174 (Slovak)
 • Július Fujak, "Sound Off.. (recenzia multimediálneho CD 'Sound off' – 'Odtrúbené' z podujatia výstav a koncertov organizované Spoločnosťou pre nekonvenčnú hudbu 1995-1996)" Almanach '98 (Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia – Slovensko v spolupráci s vydavateľstvom ARCHA, 1999) pp. 185-186 (Slovak)
 • Michal Murin, "Transart Communication CD-ROM 1995-96" Almanach 98 (Bratislava: SCCA, 1999) (Slovak)
 • Michal Murin, "Barla 1996 - videojournal" Almanach 98 (Bratislava: SCCA, 1999) (Slovak)
 • Slávo Krekovič, "Warholes - multimediálna inštalácia" Trištvrte revue 2 (1999) pp. 47-? (Slovak)

Books[edit]

 • Katarína Ihringová, "Obrazy v pohybe (Katarína Rusnáková: V toku pohyblivých obrazov)" Knihy a spoločnosť 1 (2007) (Slovak)
 • Július Fujak, "Hear and now (Peter Niklas Wilson: Hear and now. Úvahy o improvizovanej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2002.)" Hudobný život 3 (2004) (Slovak)
 • Július Fujak, "Nevšedné texty o poetike progresívnej hudby (Jozef Cseres: Hudobné simulakrá. Bratislava: Hudobné centrum, 2001)" OS 10 (2002) pp. 70-71 (Slovak)
 • Silvia Šályová, "Jozef Cseres: Hudobné simulakrá" Slovenská hudba 1 (2002) pp. 144-145 (Slovak)
 • Vladimír Godár, "O jednom filmovom sne" Kultúrny život (2002) http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=65 (Slovak)
 • Jana Geržová, "Radislav Matuštík - Alternatívne akčné zoskupenie 1982-1987" Profil 4 (2000) http://web.archive.org/web/20041108083753/www.profil-art.sk/00_4/136_139.htm (Slovak)
 • Július Fujak, "Význam(ovosť) Susanne K. Langerovej (nielen) v hudbe (S. Langerová: O významovosti v hudbe. Genéza umeleckého zmyslu. Bratislava: SNEH, 1998)" OS 12 (1999) pp. 94 (Slovak)
 • Rudolf Růžička, "Miroslav Kaduch: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994. Skladatelé, programátoři, technici, muzikologové, hudební kritici, publicisté. Osobní slovník, 1996" http://www.musica.cz/seah/Slovniky/recenze.htm (Czech)


Artist statements[edit]


Profiles[edit]

Initiatives and groups[edit]

Artists[edit]

Master/bachelor theses[edit]

Dissertation theses[edit]


Arts in Slovakia
Video art in Slovakia (1960s-80s) | Performance art in Slovakia (1960s-2000s) | Sound art in Slovakia (1960s-2000s) | Early computer art in Slovakia (1970s-80s) | Electroacoustic music in Slovakia | Experimental film in Slovakia | Video art in Slovakia (1990s-2000s) | Digital prints in Slovakia | Digital art in Slovakia (1990s-2000s) | Bibliography of writings on media art in Slovakia | Bibliography of writings on media art (outside Slovakia) in Slovak