Marcus Kaarto, Rasmus Fleischer (eds.): Copy Me. Samlade texter från Piratbyrån (2005) [Swedish]

30 June 2010, dusan

“Digitaliseringen av kultur och information har utvecklats till en av vår tids stora stridsfrågor. Med en dator kan vem som helst kopiera information gratis, vilket har gjort tidigare monopolister desperata. Deras bittra nej till allt vad digital kultur heter, har skapat en onyanserad och tråkig debatt. De analoga massmedierna har fyllts av tyckare som på de mest udda sätt försöker förhålla sig till en främmande digital värld. Tidningarnas rapportering har varit ur tryckpressens perspektiv. Boken du håller i handen består däremot av texter som analogiserats från det digitala kulturlivet. Perspektiven som kommer fram är både hackerns, konstnärens, filosofens och den vanlige fildelarens. Copy Me bjuder på sågningar av kopieringsdiskussionens myter, men också visioner och praktiska exempel på ett kulturliv som för länge sedan lämnat upphovsrättens epok bakom sig. Från Public Enemy till Friedrich Hayek, från TV-spelens historia till Michel Foucault, från datornätverk till läkemedelsfabriker. För första gången i bokform och på svenska presenteras här en samling texter om en av vårt århundrades mest brännande ämnen: kopieringen.”

Publisher: Roh-Nin förlag, Stockholm, 2005
ISBN 919757970X

More information

PDF (updated on 2018-6-8)
Internet Archive (added on 2018-6-8)


2 Responses to “Marcus Kaarto, Rasmus Fleischer (eds.): Copy Me. Samlade texter från Piratbyrån (2005) [Swedish]”

  1. bjorbs on June 7, 2018 7:43 pm
  2. dusan on June 8, 2018 9:17 pm

    Hello bjorbs, many thanks!

Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind