Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

Theo van Doesburg: Principles of Neo-Plastic Art (1919–) [DE, EN]

27 November 2017, dusan

Van Doesburg‘s treatise on De Stijl movement.

First published in Dutch as “Grondbegrippen der nieuwe beeldende kunst in the magazine Tijdschrift voor Wijsbegeerte 13:1 & 13:2, 1919.

German edition
Publisher Albert Langen, Munich, 1925
Bauhausbücher series, 6
40+[26] pages

English edition
Publisher Lund Humphries, London, 1968
Publisher (US edition): New York Graphic Society, Greenwich, CT, 1968
x+73 pages

WorldCat (EN)

Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst (German, 1925, 11 MB)
Principles of Neo-Plastic Art (English, 1968, 45 MB)

Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics (1968)

18 July 2017, dusan

“A collection of texts from letters, manifestos, notes and interviews. Sources include, as the title says, artists and critics—some expected, like van Gogh, Gauguin, Apollinaire, Mondrian, Greenberg, just to name a few—and some less so: Trotsky and Hitler, in the section on Art and Politics. The book is a wonderful resource and insight into the way artists think and work.”

Edited by Herschel Browning Chipp
Contributions by Peter Selz and Joshua C. Taylor
Publisher University of California Press, 1968
ISBN 0520014502
xv+664 pages

Reviews: Romare H. Bearden and Carl Holty (Leonardo, 1970), Elizabeth Gilmore Holt (Art Bulletin, 1972).

Publisher
WorldCat

PDF (179 MB, no OCR)