Towards an Infrastructure of Humans (2019)

23 January 2020, dusan

“Humans can exist without an institution, yet no institution can function without humans. Institutions to a large degree are the people who work in them, but they are also more than just a group of individuals working together. What then does the institutional part of an institution contain? What allows a gathering of people to become more than the sum of all its parts? And in the age of neo-liberal self-exploitation, are institutions still operative in the interests of the individuals involved?”

“The texts and accounts here present the results of the international gathering called Humans of the Institution that took place in November 2017 in Amsterdam. The event aspired to confront the unspoken conditions of cultural employment and activity in a unique manner.”

Edited by Anne Szefer Karlsen with Vivian Ziherl and Steven ten Thije
Foreword by Charles Esche and Steven ten Thije
Publisher Van Abbemuseum, Eindhoven, 2019
Creative Commons BY-NC-SA License
ISBN 9789082902921
159 pages

Project website

PDF, PDF (9 MB)

Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

FESTAC ’77 (1977)

14 December 2019, dusan

“Festac ’77, also known as the Second World Black and African Festival of Arts and Culture (the first was in Dakar, 1966), was a major international festival held in Lagos, Nigeria, from 15 January 1977 to 12 February 1977. The month-long event celebrated African culture and showcased to the world African music, fine art, literature, drama, dance and religion. About 16,000 participants, representing 56 African nations and countries of the African Diaspora, performed at the event.

Artists who performed at the festival included Stevie Wonder from United States, Gilberto Gil from Brazil, Bembeya Jazz National from Guinea, Mighty Sparrow from Trinidad and Tobago, Les Ballets Africains, South African Miriam Makeba, and Franco Luambo Makiadi. At the time it was held, it was the largest pan-African gathering to ever take place.” (Wikipedia)

Publisher Africa Journal Limited, London, and International Festival Committee, Lagos, 1977
152 pages
via Abdul Alkalimat

Film documentary (UNESCO, 1977, 26 MB)
Commentary: Arthur Monroe (Black Scholar, 1977), Iris Kay (African Arts, 1977), J. Southern (Black Perspective in Music, 1977), Moyibi Amoda (book-length evaluation, 1978, 80 MB).

WorldCat

PDF (134 MB)

Related documents:
General Programme (25 MB)
General Colloquium Programme (7 MB)
Visitors Guide to the Festival (2 MB)
Spotlight (2 MB)
Additional documentation (ed. Abdul Alkalimat)