Stefan Szczelkun: Improvisation Rites: from John Cage’s Song Books to The Scratch Orchestra’s Nature Study Notes (2018)

18 January 2020, dusan

“Documentation of an inter-generational exploration of two seminal improvisation scores of the mid-20th century leading to four large ensemble performances.”

Includes photo and/or text contributions (not including quoted ‘rites’ or ‘songs’) from Ali Warner, Portia Winters, John Tilbury, Jane Alden, Ben Harper, Carolyn, Phil England, Michael Parsons, Bron Jones, Hugh Shrapnel, George Chambers, Penny Homer, Geraldine McEwan, Emmanuelle Waeckerle, Matt Scott, Robert Barry, Carol Finer, Martin Dixon, Deirdre McGale, Stathis Mamalakis, John Hails, Charles Hutchins, Petri Hurinainen, Richard Duckworth, Robbie Lockwood, Howard Slater, Alexandra Dami, and Achilleas Karagiannidis.

Publisher Routine Art Co, London, 2018
ISBN 9781870736961, 1870736966
167 pages

Reviews: Julian Cowley (The Wire, 2018), Michael Kemp (2018).

Author
WorldCat

PDF (9 MB)
Internet Archive

Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

Maria Inês Cruz, Lozana Rossenova (eds.): Bookspace: Collected Essays on Libraries (2015)

8 January 2020, dusan

Bookspace: Collected Essays on Libraries focuses on the current development of library spaces as public institutions through the perspective of architects, writers, librarians, and readers. The book addresses the architecture of modern public spaces, and the development of library collections in the age of digital information, in order to discuss the larger social context of library institutions. It provides an insight into their management and how their functions are changing.

A comprehensive look at the social role of libraries is a key part of the book. In the Western World, constant funding cuts – justified with austerity measures in the current economic climate – affect the functioning and closing of libraries. While in the Middle East and Northern Africa, the challenges arise from socio-political conditions and military regimes, thus, threatening the preservation and sharing of knowledge, and overshadowing those libraries’ historical roots and social roles.

Recognising how patterns of information distribution and consumption are changing driven by both technical and social developments, we aim to suggest how they might evolve in the future.”

Contributions by David Pearson, Heba El-Sherif, Marie Lécrivain, Julius Motal, Jorge Reis, João Torres, and Tom Vandeputte.

Publisher Inland Editions, London, 2015
133 pages

Publisher (archived), Twitter
WorldCat

PDF (6 MB)