Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

Sean Dockray: Performing Algorithms: Automation and Accident (2019)

22 November 2019, dusan

Performing Algorithms: Automation and Accident investigates how artists might stage encounters with the algorithms driving our post-industrial, big-data-based, automatic society. Several important theories of this contemporary condition are discussed, including control societies, post-industrial societies, the automatic society, the cybernetic hypothesis, and algorithmic governmentality. These concepts are interwoven with histories of labour and automation, recent developments in machine learning and neural networks, and my own past work.

Through a series of expanded lecture performances that describe our algorithmic condition while setting it into motion, this research seeks to discover ways in which to advance new critical positions within a totalizing technical apparatus whose very design preempts it. The included creative works have been performed, exhibited, and published between 2014 and 2018. They are made available online through an artificially intelligent chatbot, a frequent figure in the research, which here extends the concerns of that research through to how the work is framed and presented.

The thesis focuses on both generative art and the lecture performance, which converge in performing algorithms but are generally not discussed in connection with one another. They emerged in parallel as artistic methods, however, at a time when management and computation were taking root in the workplace in the 1960s. Furthermore, as the Internet became widespread from the 1990s, generative art and the lecture performance each found renewed prominence.

With human language and gesture increasingly modelling itself on the language of computation and work constantly reshaped by the innovations of capital, this project identifies “not working” both in terms of the technological breakdown and also as a condition of labour under automation. A discussion of the first fatal accident involving a self-driving vehicle illustrates this dual condition. Shifting from glitch art’s preoccupation with provoking errors to a consideration of not working, this research proposes artistic strategies that learn to occupy rather than display the accident.”

PhD dissertation
Publisher Faculty of the Victorian College of the Arts and Melbourne Conservatorium of Music, The University of Melbourne, 2019
146 pages

PDF

Silvio Lorusso: Entreprecariat – Siamo tutti imprenditori. Nessuno è al sicuro (2018) [Italian]

12 November 2019, dusan

“Entrepreneur or precarious worker? These are the terms of a cognitive dissonance that turns everyone’s life into a shaky project in perennial start-up phase. Silvio Lorusso guides us through the entreprecariat, a world where change is natural and healthy, whatever it may bring. A world populated by motivational posters, productivity tools, mobile offices and self-help techniques. A world in which a mix of entrepreneurial ideology and widespread precarity is what regulates professional social media, online marketplaces for self-employment and crowdfunding platforms for personal needs. The result? A life in permanent beta, with sometimes tragic implications.”

With a foreword by Geert Lovink and an afterword by Raffaele Alberto Ventura
Publisher Krisis Publishing, Brescia, 2018
ISBN 9788894402902, 8894402908
223 pages

Interview with author (Walter Marocchi, 2019).
Reviews: Marco Petroni (Artribune, 2019), Tiziano Bonini (cheFare, 2019), Sandro Moiso (Carmilla, 2019).
Commentary: Nicola Bozzi (Digimag, 2017, EN).

Author
Publisher (IT edition)
Publisher (EN edition, 2019)
WorldCat

PDF (9 MB)