Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

Memory of the World (ed.): Guerrilla Open Access (2018)

29 June 2018, dusan

“In the 1990s, the Internet offered a horizon from which to imagine what society could become, promising autonomy and self-organization next to redistribution of wealth and collectivized means of production. While the former was in line with the dominant ideology of freedom, the latter ran contrary to the expanding enclosures in capitalist globalization. This antagonism has led to epochal copyrights, where free software and piracy kept the promise of radical commoning alive.

As the contributions to this pamphlet indicate, the terms of struggle have shifted: not only do we have to continue defending our shadow libraries, but we need to take back the autonomy of knowledge production and rebuild institutional grounds of solidarity.”

With texts by Memory of the World, Christopher Kelty, Balázs Bodó, and Laurie Allen.

Publisher Post Office Press, Rope Press, and Memory of the World, Coventry, 2018
Radical Open Access II series
Creative Commons BY-SA 4.0 License
34 pages

HumanitiesCommons

PDF, PDF

Theory, Culture & Society 23(2-3): Problematizing Global Knowledge (2006)

31 August 2016, dusan

In this special issue the TCS editorial board, along with colleagues in East and South-East Asia and other parts of the world, ventured in ‘encyclopaedic explorations’ in order to “rethink knowledge under the impact of globalization and digitization. The issue features over 150 entries and supplements on a range of topics which are addressed in terms of their relevance to knowledge formation, by contributors writing from a wide range of perspectives and different parts of the world. The entries and supplements are gathered under three main headings: metaconcepts, metanarratives and sites and institutions.”

Edited by Mike Featherstone, Couze Venn, Ryan Bishop and John Phillips, with Pal Ahluwalia, Roy Boyne, Beng Huat Chua, John Hutnyk, Scott Lash, Maria Esther Maciel, George Marcus, Aihwa Ong, Roland Robertson, Bryan Turner, Shiv Visvanathan, Shunya Yoshimi
With an Introduction by Mike Featherstone and Couze Venn
Publisher Sage, 2006
616 pages

Publisher

PDF