Darren Wershler, Lori Emerson, Jussi Parikka: The Lab Book: Situated Practices in Media Studies (2022)

23 May 2022, dusan

“From the “Big Science” of Bell Laboratories to the esoteric world of séance chambers to university media labs to neighborhood makerspaces, places we call “labs” are everywhere—but how exactly do we account for the wide variety of ways that they produce knowledge? More than imitations of science and engineering labs, many contemporary labs are hybrid forms that require a new methodological and theoretical toolkit to describe. The Lab Book investigates these vital, creative spaces, presenting readers with the concept of the “hybrid lab” and offering an extended—and rare—critical investigation of how labs have proliferated throughout culture.

Organized by interpretive categories such as space, infrastructure, and imaginaries, The Lab Book uses both historical and contemporary examples to show how laboratories have become fundamentally connected to changes in the contemporary university. Its wide reach includes institutions like the MIT Media Lab, the Tuskegee Institute’s Jesup Wagon, ACTLab, and the Media Archaeological Fundus. The authors cover topics such as the evolution and delineation of lab-based communities, how labs’ tools and technologies contribute to defining their space, and a glossary of key hybrid lab techniques.”

Publisher University of Minnesota Press, March 2022
ISBN 9781517902179, 1517902177
x+333 pages

Project website
Publisher
WorldCat

HTML (Manifold)

The Postresearch Condition (2021)

2 November 2021, dusan

“After an omnipresent “Research Decade,” the concept of artistic research currently seems to be in need of a recharge. Pressing questions are: Should we talk about a postresearch situation or a postresearch condition? Could this be compared with how poststructuralism relates to structuralism as its philosophical comprehension and the elaboration of its consequences? And how could a postresearch condition address contemporary art practices?

To answer these questions, it is important to start from the three conceptual spaces that fundamentally determine what we mean by research: creative practice (experimentality, art making, potential of the sensible); artistic thinking (open-ended, speculative, associative, non-linear, haunting, thinking differently); and curatorial strategies (topical modes of political imagination, transformational spaces for encounters, reflection and dissemination) – and to comprehend these spaces in their mutual, dynamic coherence as a series of indirect triangular relationships.

From whatever conceptual space one departs, an artistic research practice could signify a transversal constellation – as a creative proposition for thought in action. Yet, that mode of research could never be reduced to a method of one of the three constituents. Thus, artistic research cannot be equated with creative innovation, disciplinary knowledge production, or political activism. It seems urgent now to profoundly challenge and question the issue of how to articulate and present the condition of the intersection between the three conceptual spaces.”

With contributions from Peter Osborne, Hito Steyerl, Vytautas Michelkevičius, Florian Cramer, Terike Haapoja, EARN Working Groups, Rachel Armstrong, Amanda Beech, Denise Ferreira da Silva, Irit Rogoff.

Editor Henk Slager
Final editor Annette W. Balkema
Publisher Metropolis M Books, Utrecht, September 2021
ISBN 9789081830270
71 pages

Event website (incl. videos)
Publisher

PDF

Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)