Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

Unbag, 1-4 (2017-2019)

13 May 2019, dusan

unbag is a semi-annual magazine that promotes critical engagement with contemporary art and politics. Commissioning artists, writers, and thinkers who work outside of mainstream discourses, unbag functions as a space to explore ideas through discussion and exchange.”

Edited by American Artist (1), Aaron Cooper (1-3), Andy Wentz (1), Charlie Markbreiter (2), Natalia Tuero Germán (2-3), and Mylo Mendez (3)
Publisher unbag, New York, 2017-2019
ISSN 2572-2786
c.98 pages per issue

Issue 1: Metis (May 2017, HTML)
Issue 2: End (Jan 2018, HTML)
Issue 3: Reverie (Sep 2018, HTML)
Issue 4: In Tension (Sep 2019, HTML, added on 2020-6-8)

Suzanne Lacy (ed.): Mapping the Terrain: New Genre Public Art (1995)

22 November 2017, dusan

“Departing from the traditional definition of public art as sculpture in parks and plazas, new genre public art brings artists into direct engagement with audiences to deal with the compelling issues of our time. This is the first definitive collection of writings on the subject by critics, artists, and curators who are pioneers in the field. Includes essays by Judith Baca, Estella Conwill Májozo, Suzi Gablik, Guillermo Gomez-Pena, Mary Jane Jacob, Allen Kaprow, Jeff Kelley, Lucy Lippard, Patricia C. Phillips, and Arlene Raven.”

Publisher Bay Press, Seattle, 1995
ISBN 0941920305, 9780941920308
296 pages

Reviews: Kirkus Rev (1994), Gaye Green (Art J, 1999), Carole Gold Calo (Public Art Dialogue, 2012).
Commentary: Stephanie Smith (Afterall, 2011).

Editor
WorldCat

PDF (49 MB, updated on 2018-6-22)