Martin Hägglund: This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom (2019)

29 October 2020, dusan

This Life offers a profoundly inspiring basis for transforming our lives, demonstrating that our commitment to freedom and democracy should lead us beyond both religion and capitalism. Philosopher Martin Hägglund argues that we need to cultivate not a religious faith in eternity but a secular faith devoted to our finite life together. He shows that all spiritual questions of freedom are inseparable from economic and material conditions: what matters is how we treat one another in this life and what we do with our time.

Engaging with great philosophers from Aristotle to Hegel and Marx, literary writers from Dante to Proust and Knausgaard, political economists from Mill to Keynes and Hayek, and religious thinkers from Augustine to Kierkegaard and Martin Luther King, Jr., Hägglund points the way to an emancipated life.”

Publisher Pantheon Books, New York, 2019
ISBN 9781101870402, 1101870400
450 pages

Interviews with author: Meagan Day (Jacobin, 2019), Adam Kelly (University of York, 2019, video).

Debates: Brandon M. Terry, Walter Benn Michaels, Benjamin Kunkel, Michael W. Clune, Jodi Dean, William Clare Roberts (Los Angeles Review of Books, 2020, with Hägglund’s response), Frederick Neuhouser, Lea Ypi, Jensen Suther (The Philosopher, 2020, with Hägglund’s introductory essay), Robert Pippin (The Point, 2019, Hägglund’s response).

Reviews: Samuel Moyn (Jacobin, 2019), Michael A. McCarthy (Jacobin, 2019), Nathan Brown (Radical Philosophy, 2019), Tyler M. Williams (Critical Inquiry, 2020), Jedediah Britton-Purdy (The New Republic, 2019), Mathew Abbott (Marx & Philosophy, 2020), Martin Rayburn (Parrhesia, 2020), Conall Cash (boundary2, 2019), Oliver Burkeman (The Guardian, 2019), James Wood (New Yorker, 2019), Adam Kirsch (Wall Street Journal, 2019), Matt McManus (Areo, 2020), Daniel Steinmetz-Jenkins and Daniel Zamora (Dissent, 2019), William Egginton (Believer, 2020), Anton Jansson (Ord & Bild, 2020, SW), Matthew Engelke (Public Books, 2019), Kevin Schilbrack (Sophia, 2020), Knox Peden (Sydney Review of Books, 2020).

Author
Wikipedia
Publisher
WorldCat

HTML

Boris Arvatov: Art and Production (1926–) [Russian, English]

23 July 2020, dusan

Boris Arvatov‘s Art and Production is a classic of the early Soviet avant-garde. Now nearing a century since its first publication, it is a crucial intervention for those seeking to understand the social dynamic of art and revolution during the period.

Derived from the internal struggles of Soviet Constructivism, as it confronted the massive problems of cultural transformation after ‘War Communism’, Arvatov’s writing is a major force in the split that occurred in the revolutionary horizons of Constructivism in the early 1920s. Critical of early Constructivism’s social-aesthetic process of art’s transformation of daily life – epitomised in studio-based painting, photography and object making – Arvatov polemicises for the devolution of artistic skills directly into the relations of production and the factory.

Whilst acknowledging the problems of a pure factory-based Productivism, Arvatov remains overwhelmingly committed to a new role and function for art outside the conventional studio and traditional gallery. Addressing issues such as artistic labour and productive labour, the artist as technician, art and multidisciplinarity and a life for art beyond ‘art’ – finding new relevance amidst the extensive social turn of contemporary participatory art – Art and Production offers a timely and compelling manifesto.”

Publisher Proletkult, Moscow, 1926
132 pages

English edition
Edited by John Roberts and Alexei Penzin
Introduction by John Roberts
Afterword by Alexei Penzin
Translated by Shushan Avagyan
Publisher Pluto Press, London, 2017
ISBN 9780745337364, 0745337368
160 pages

Reviews: Celluloid Liberation Front (Brooklyn Rail, 2017), Noel Halifax (Socialist Review, 2018).

Publisher (EN)
WorldCat (EN)

Iskusstvo i proizvodstvo (Russian, 1926, 45 MB)
Art and Production (English, 2017, EPUB; PDF, added 2020-8-6)

Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)