Martin Hägglund: This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom (2019)

29 October 2020, dusan

This Life offers a profoundly inspiring basis for transforming our lives, demonstrating that our commitment to freedom and democracy should lead us beyond both religion and capitalism. Philosopher Martin Hägglund argues that we need to cultivate not a religious faith in eternity but a secular faith devoted to our finite life together. He shows that all spiritual questions of freedom are inseparable from economic and material conditions: what matters is how we treat one another in this life and what we do with our time.

Engaging with great philosophers from Aristotle to Hegel and Marx, literary writers from Dante to Proust and Knausgaard, political economists from Mill to Keynes and Hayek, and religious thinkers from Augustine to Kierkegaard and Martin Luther King, Jr., Hägglund points the way to an emancipated life.”

Publisher Pantheon Books, New York, 2019
ISBN 9781101870402, 1101870400
450 pages

Interviews with author: Meagan Day (Jacobin, 2019), Adam Kelly (University of York, 2019, video).

Debates: Brandon M. Terry, Walter Benn Michaels, Benjamin Kunkel, Michael W. Clune, Jodi Dean, William Clare Roberts (Los Angeles Review of Books, 2020, with Hägglund’s response), Frederick Neuhouser, Lea Ypi, Jensen Suther (The Philosopher, 2020, with Hägglund’s introductory essay), Robert Pippin (The Point, 2019, Hägglund’s response).

Reviews: Samuel Moyn (Jacobin, 2019), Michael A. McCarthy (Jacobin, 2019), Nathan Brown (Radical Philosophy, 2019), Tyler M. Williams (Critical Inquiry, 2020), Jedediah Britton-Purdy (The New Republic, 2019), Mathew Abbott (Marx & Philosophy, 2020), Martin Rayburn (Parrhesia, 2020), Conall Cash (boundary2, 2019), Oliver Burkeman (The Guardian, 2019), James Wood (New Yorker, 2019), Adam Kirsch (Wall Street Journal, 2019), Matt McManus (Areo, 2020), Daniel Steinmetz-Jenkins and Daniel Zamora (Dissent, 2019), William Egginton (Believer, 2020), Anton Jansson (Ord & Bild, 2020, SW), Matthew Engelke (Public Books, 2019), Kevin Schilbrack (Sophia, 2020), Knox Peden (Sydney Review of Books, 2020), Johan Andreas Trovik (Vinduet, 2022, NO).

Author
Wikipedia
Publisher
WorldCat

HTML

Cedric J. Robinson: An Anthropology of Marxism (2001–)

29 January 2020, dusan

An Anthropology of Marxism offers Cedric Robinson’s analysis of the history of communalism that has been claimed by Marx and Marxists. Suggesting that the socialist ideal was embedded both in Western and non-Western civilizations and cultures long before the opening of the modern era and did not begin with or depend on the existence of capitalism, Robinson interrogates the social, cultural, institutional, and historical materials that were the seedbeds for communal modes of living and reimagining society. Ultimately, it pushes back against Marx’s vision of a better society as rooted in a Eurocentric society, and cut off from its own precursors. Accompanied by a new foreword by H.L.T. Quan and a preface by Avery Gordon, this invaluable text reimagines the communal ideal from a broader perspective that transcends modernity, industrialization, and capitalism.”

Preface by Avery F. Gordon
Publisher Ashgate, 2001
ISBN 1840147008
xxii+169 pages

Second edition
New foreword by H. L. T. Quan
Publisher University of North Carolina Press, Chapel Hill, NC, 2019
ISBN 9781469649917, 1469649918
xxix+171 pages

Commentary: Avery F. Gordon (Race & Class, 2005).
Review: Rose Deller (LSE Rev of Books, 2019).

Publisher (2nd ed.)
WorldCat (2nd ed.)

PDF (1st ed., 2001, 9 MB)
PDF (2nd ed., 2019, 2 MB)

See also Robinson’s Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition (1983).

Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)