Cedric J. Robinson: An Anthropology of Marxism (2001–)

29 January 2020, dusan

An Anthropology of Marxism offers Cedric Robinson’s analysis of the history of communalism that has been claimed by Marx and Marxists. Suggesting that the socialist ideal was embedded both in Western and non-Western civilizations and cultures long before the opening of the modern era and did not begin with or depend on the existence of capitalism, Robinson interrogates the social, cultural, institutional, and historical materials that were the seedbeds for communal modes of living and reimagining society. Ultimately, it pushes back against Marx’s vision of a better society as rooted in a Eurocentric society, and cut off from its own precursors. Accompanied by a new foreword by H.L.T. Quan and a preface by Avery Gordon, this invaluable text reimagines the communal ideal from a broader perspective that transcends modernity, industrialization, and capitalism.”

Preface by Avery F. Gordon
Publisher Ashgate, 2001
ISBN 1840147008
xxii+169 pages

Second edition
New foreword by H. L. T. Quan
Publisher University of North Carolina Press, Chapel Hill, NC, 2019
ISBN 9781469649917, 1469649918
xxix+171 pages

Commentary: Avery F. Gordon (Race & Class, 2005).
Review: Rose Deller (LSE Rev of Books, 2019).

Publisher (2nd ed.)
WorldCat (2nd ed.)

PDF (1st ed., 2001, 9 MB)
PDF (2nd ed., 2019, 2 MB)

Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

AI Now 2019 Report (2019)

14 December 2019, dusan

This report “examines new research on the risks and harms of AI, including its use by companies to aggressively manage and control workers, its climate impact, and the growing use of facial and affect recognition. We also look at the growing movements that are demanding a halt to risky and dangerous AI, and offer recommendations on what policymakers, advocates, and researchers can do to address these harms.”

By Kate Crawford, Roel Dobbe, Theodora Dryer, Genevieve Fried, Ben Green, Elizabeth Kaziunas, Amba Kak, Varoon Mathur, Erin McElroy, Andrea Nill Sánchez, Deborah Raji, Joy Lisi Rankin, Rashida Richardson, Jason Schultz, Sarah Myers West, and Meredith Whittaker
Publisher AI Now Institute, New York, 12 Dec 2019
Creative Commons BY-ND 4.0 International License
100 pages

Publisher

PDF, PDF