Marie Cronqvist, Patrik Lundell, Pelle Snickars (eds.): Återkopplingar (2014) [Swedish]

19 February 2015, dusan

Återkopplingar [Feedback] is a recent collection on media history and archeology edited by scholars from the universities in Lund and Umeå.

“Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forsk­ning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den kommande boken, Återkopplingar, är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensi­bilitet uppdatera mediestudiet. Förnyelsen sker inte sällan i skärningspunkten mellan den ofta teknikdeterministiska mediearkeologin och den historiskt lika anspråksfulla som problematiska medialiseringsteorin.

I denna bok presenteras 19 mediehistoriska texter som behandlar medieformer som skrivbord, papper, affischer, kassetter, fisheye­ linser, radio, telegraf, film, smarta telefoner, litografier, dagstidningar, mikrofilm, begagna­ de mp3­-filer, krigsbyten, biblioteksbyggnader och ölkrus. I boken presenteras en rad sam­tida perspektiv på förflutna medier – allt i form av en icke-­linjär växelverkan mellan nu och då – därav titeln: Återkopplingar.”

Publisher Mediehistorisktarkiv, Lunds universitet, 2014
Mediehistorisk arkiv, 28
Creative Commons BY-NC-ND 3.0 License
ISBN 9789198196122
416 pages

Publisher. (2)

PDF
See also Media archaeology page on Monoskop wiki.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind