Tomáš Pospiszyl: Srovnávací studie (2005) [Czech]

25 October 2011, dusan

“V knize Srovnávací studie autor upozorňuje na rozdílnost zdánlivě podobných uměleckých děl nebo teoretických myšlenek, které sice vznikaly současně, ale na různých stranách železné opony. Ukazuje, v čem se lišili kritici Jindřich Chalupecký a Clement Greenberg, rozdíly mezi díly socialistického realismu a malířem Normanem Rockwellem, srovnává mírové manifesty Jana Lukeše, Vladimíra Boudníka a Milana Knížáka, přibližuje vztahy Jana Kotíka a Pravoslava Rady k Situacionistické internacionále a vyvrací mýty o východoevropském minimalismu. Resumé do angličtiny přeložil Jeff Buehler. Reprodukce na obálce Ján Mančuška.”

Publisher Agite/Fra, Prague, 2005
Vizuální teorie series
ISBN 808660327X
180 pages

Reviews: Tomáš Hříbek (Estetika, 2007), Pavel Sedlák (A2, 2006).

PDF (6 MB, no OCR, updated on 2014-8-31)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind