Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk (eds.): Ekologie (2014) [Polish]

6 November 2015, dusan

An anthology of nine essays to accompany the event cycle Ekologie miejskie [City Ecologies] at Museum Sztuki in Łódź, Poland.

Ekologie to antologia przekładów dopełniająca cykl „Ekologie miejskie”, na który składają się przedsięwzięcia artystyczne, akcje społeczne i konferencje naukowe. Cykl poszukuje istoty relacji zachodzących we współczesnym mieście w ramach sieci zależności łączącej mieszkanki i mieszkańców, świat sztuki oraz środowisko.

„Lista problemów, które przy pomocy prezentowanych tekstów postanowili postawić i naświetlić redaktorzy jest długa i stosunkowo rzadko przewijająca się przez dominujący nurt polskiej refleksji humanistycznej” – zauważa Jan Sowa w recenzji antologii. Ambicją udostępnionej bezpłatnie w internecie publikacji jest upowszechnienie wiedzy o zagadnieniach takich jak krytyka antropocentryzmu i szowinizmu gatunkowego w naukach społecznych i sztuce, podjęcie wyzwań związanych z nadejściem epoki antropocenu, czy też potencjał drzemiący w politycznych, antyhierarchicznych działaniach artystycznych.

W antologii znalazły się teksty osobowości świata sztuki, nauki i nowej humanistyki, takich jak: Neil Smith, Erik Swyngedouw i Nikolas C. Heynen, Isabelle Stengers, Bruno Latour, Jill Bennett a także wywiad z Donną Haraway oraz teksty pt. „Produkcja transgeniczna i opór kulturowy: plan w siedmiu punktach” (Critical Art Ensemble) i „Manifest miejskiego kanibalizmu” (Wietske Maas, Matteo Pasquinelli).”

Publisher Muzeum Sztuki, Łódź, 2014
Open access
ISBN 9788363820244
226 pages

Event cycle website
Publisher

PDF


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind