Bogumiła Suwara (ed.): {(staré a nové) rozhrania /*interfejsy*/ [literatúry]} (2014) [SK, CZ]

18 January 2016, dusan

Collected papers by Slovak, Czech and Polish theorists on the theme of interfaces in electronic literature and (post)digital culture. With English abstracts.

“Kolektívna monografia je príspevkom do vedeckého diskurzu na prieniku literárnej teórie, estetiky, kulturológie a mediálnych štúdií. Prostredníctvom štúdií teoretičiek a teoretikov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska upozorňuje na problematiku interfejsov v elektronickej literatúre a (post)digitálnej kultúre. Texty prinášajú nový pohľad na vývojové trendy umenia vrátane literatúry s prihliadnutím na súčasné metódy výskumu a najnovšie teoretické poznatky v danej oblasti.”

With texts by Andrzej Adamski, Krištof Anetta, Joanna Ciesielska, Zuzana Husárová, Jana Kostincová, Kateřina Piorecká, Karel Piorecký, Mariusz Pisarski, and Bogumila Suwara.

Publisher SAP & Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava, 2014
ISBN 9788089607303
239 pages

PDF (11 MB)


One Response to “Bogumiła Suwara (ed.): {(staré a nové) rozhrania /*interfejsy*/ [literatúry]} (2014) [SK, CZ]”

  1. sss on January 23, 2016 10:31 pm

    Hi Dusan,

    thank you very much for this!

    Could you please upload more slovak/czech titles in the future?

    Thanks in advance!

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind