Barbora Buchtová: Mapování internetových memů v prostředí blogosféry a sociálních sítí (2011) [Czech]

20 February 2012, dusan

S nástupem fenoménu, který bývá mnohdy označován jako web 2.0, se začal značně rozmáhat trend sociálních sítí a blogingu. Pokud se na sociální sítě a blogosféru podíváme pod drobnohledem, zjistíme, že jsou uskupeny z mnoha memů, které v jednotlivých blozích a sociálních sítích kolují a tím je navzájem propojují. Zároveň se však jednotlivé memy v průběhu doby vyvíjí a proměňují. Tato magisterská diplomová práce popisuje vývoj a pohyb internetových memů prostřednictvím teorie sítí. Na základě aplikace blogové ontologie (BloOn) se pokuší vylíčit blogosféru a sociální sítě jako komplexní systém skládající se z mnoha vzájemně propojených elementů a vazeb mezi nimi. Zároveň se snaží memy v prostředí blogosféry a sociálních sítí klasifikovat a systematizovat nástroje, které dokáží internetové memy mapovat, dle metod webové memetiky. V závěru práce je možné naleznout analýzu komparující tři komerční nástroje určené pro monitoring sociálních sítí a blogosféry.

Diplomová práce
Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Informační studia a knihovnictví/Informační studia a knihovnictví
Vedoucí práce: Michal Lorenz
Brno: FF MU, 2011

via andrejchudy

more info

PDF


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind