Tatiana Bazzichelli: Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the Business of Social Networking (2011)

19 May 2012, dusan

“The objective of this research is to rethink the meaning of critical and oppositional practices in art, hacktivism and the business of social networking. The aim is to analyse hacker and artistic practices through business instead of in opposition to it. By identifying the emerging contradictions within the current economical and political framework of Web 2.0, my aim is to reflect on the status of activist and hacker practices as well as those of artists in the new generation of social media (or so called Web 2.0 technologies), analysing the interferences between networking participation and disruptive business innovation.” (author)

PhD Dissertation
Department of Information and Media Studies, Aarhus University, December 2011
Supervisor: Søren Pold, Department of Information and Media Studies, Aarhus University
Co-supervisor: Fred Turner, Communication Department, Stanford University, California
Peer Production License
272 pages

Author

PDF (4 MB, updated on 2016-2-17)

See also Networked Disruption exhibition catalogue, 2015.

UNDP: Social Media, Accountability, and Public Transparency in Eastern Europe and CIS (2011)

23 March 2012, dusan

The domination of the executive over other branches of the government and the media is frequent in Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS), but the rapid development of social media is changing this pattern by transforming personal conversations and individual opinions into a subject of public debate.

Publisher UNDP Bratislava Regional Centre, October 2011

review (Eva Vozárová, Fair-play Alliance)

PDF
View online (Issuu.com)

Barbora Buchtová: Mapování internetových memů v prostředí blogosféry a sociálních sítí (2011) [Czech]

20 February 2012, dusan

S nástupem fenoménu, který bývá mnohdy označován jako web 2.0, se začal značně rozmáhat trend sociálních sítí a blogingu. Pokud se na sociální sítě a blogosféru podíváme pod drobnohledem, zjistíme, že jsou uskupeny z mnoha memů, které v jednotlivých blozích a sociálních sítích kolují a tím je navzájem propojují. Zároveň se však jednotlivé memy v průběhu doby vyvíjí a proměňují. Tato magisterská diplomová práce popisuje vývoj a pohyb internetových memů prostřednictvím teorie sítí. Na základě aplikace blogové ontologie (BloOn) se pokuší vylíčit blogosféru a sociální sítě jako komplexní systém skládající se z mnoha vzájemně propojených elementů a vazeb mezi nimi. Zároveň se snaží memy v prostředí blogosféry a sociálních sítí klasifikovat a systematizovat nástroje, které dokáží internetové memy mapovat, dle metod webové memetiky. V závěru práce je možné naleznout analýzu komparující tři komerční nástroje určené pro monitoring sociálních sítí a blogosféry.

Diplomová práce
Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Informační studia a knihovnictví/Informační studia a knihovnictví
Vedoucí práce: Michal Lorenz
Brno: FF MU, 2011

via andrejchudy

more info

PDF