Michal Šimonfy: Bio – Art (2011) [Slovak]

13 September 2011, dusan

Diplomová práca mapuje rôzne umelecké prístupy, ktoré si za oblasť svojho záujmu zvolili skúmanie živej prírody, predovšetkým s prihliadnutím na jej vnútornú, biologickú či genetickú podstatu. Samostatnú časť práce tvoria príklady umeleckých stratégií spájajúce umenie, vedu a biotechnológie, pričom problematike genetického výskumu a vyvstávajúceho nového vzťahu medzi človekom, prírodou a technológiami je venovaná druhá kapitola práce, dôrazom na ich možné spoločenské, etické či politické dôsledky.

Diplomová práca
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra Intermédií a digitálnych médií
Vedúci práce: MgA. Michal Murin ArtD.
Školiteľ: PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.
Banská Bystrica: FVU AKU 2011
68 strán

viac (vrátane informácií o praktickej časti práce)

PDF


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind