Michel Maffesoli: O nomádství: Iniciační toulky (1997-) [CZ, ES]

16 February 2013, dusan

Maffesoliho esej se nevrací jen k dějinám pojmu nomádství, jehož počátky tkvějí kdesi u Nietzscheho a který se odráží později jak u Artauda, tak především u Deleuze, ale pokouší se tento jev obohatit interpretačním kontextem fenoménu bloudění, hledání, migrace, touhy neustále unikat a vystavovat se riskantním setkáním. Maffesoliho nomádství je spíše zakotveno v sociologii a etnologii, aniž ztratilo svou funkci klíče, jímž lze odemykat zcela současné jevy, jako je například ztráta místa v postmoderním světě apod. Stěžejní část Maffesoliho knihy o „sociologii dobrodružství“ – dobrodružného bloudění po světě -, zkoumající z různých úhlů pluralitu, nahodilost a masovost, kterou chápe jako neodmyslitelný rys moderního společenství, vyúsťuje v překvapivou pointu závěrečné kapitoly, zabývající se problémy exilu a reintegrace.

Originally published in French as Du Nomadisme, Vagabondages initiatiques, La Table ronde, 1997

publisher (CZ)

O nomádství: Iniciační toulky (Czech, trans. Josef Fulka, 2002)
El nomadismo: vagabundeos iniciáticos, (Spanish, trans. Daniel Gutiérrez, 2004)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind