Kateřina Drajsajtlová: Světelný klavír v uměleckém díle Alexandera Nikolajeviče Skrjabina a Zdeňka Pešánka (2012) [Czech]

2 July 2012, dusan

Bakalářská diplomová práce se zabývá světelnou kinetikou v díle A. N. Skrjabina a Z. Pešánka. Omezili jsme se na vynález světelného klavíru jako artefaktu, který se objevuje v díle obou autorů. Z širšího hlediska se v práci zabýváme stručným vývojem tohoto technologického díla. Podstatnou část práce tvoří komparace díla obou autorů – a to z technologického, uměleckého a kulturního hlediska. Srovnávali jsme užití barevných systémů, technologické možnosti, historické, kulturní a duchovní zázemí obou umělců, tedy jakým způsobem byl ovlivněn Zdeněk Pešánek ve své umělecké tvorbě dílem skladatele A.N. Skrjabina.

Bakalářská diplomová práce
Teorie interaktivních médií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Vedoucí práce: Martin Flašar
62 stran

more information

PDF