Linda Dement: Cyberflesh Girlmonster (1995)

1 July 2019, dusan

“At the Adelaide Festival 1994, about 30 women donated body parts by scanning their chosen flesh and digitally recording sound. From these, conglomerate bodies were created, animated and made interactive.

When a viewer clicks on one of these monsters, the words attached to that body part could be heard or seen, another monster may appear, a digital video could play, a story or biological information about the physical state described by the story, may be displayed.

Cyberflesh Girlmonster is a macabre comedy of monstrous femininity, of revenge, desire and violence.”

The .iso also contains Linda Dement‘s work Typhoid Mary.

Published in Sydney, 1995
via Sandra Fauconnier

Author
WorldCat

Internet Archive (Mac CD-ROM ISO, PDFs)
Video emulation (8 min)
Booklet PDF

Ivo Janoušek: Slovníček pojmů elektronického a multimediálního umění (1994) [Czech]

15 September 2012, dusan

Pojmy: elektronické umění (electronic art), kybernetické umění (cybernetic art), multi-média, počítačová animace (computer animation), počítačový design (computer design) / CAD (Computer Aided Design), počítačová grafika (computer graphics), počítačové umění (computer art), světelné umění (Light Art), totální umění, videoart.

Publisher Národní technické muzeum, Prague, 1994
ISBN 8070370319, 9788070370315
18 pages
via Michal Murin

google books

PDF (no OCR)

Kateřina Drajsajtlová: Světelný klavír v uměleckém díle Alexandera Nikolajeviče Skrjabina a Zdeňka Pešánka (2012) [Czech]

2 July 2012, dusan

Bakalářská diplomová práce se zabývá světelnou kinetikou v díle A. N. Skrjabina a Z. Pešánka. Omezili jsme se na vynález světelného klavíru jako artefaktu, který se objevuje v díle obou autorů. Z širšího hlediska se v práci zabýváme stručným vývojem tohoto technologického díla. Podstatnou část práce tvoří komparace díla obou autorů – a to z technologického, uměleckého a kulturního hlediska. Srovnávali jsme užití barevných systémů, technologické možnosti, historické, kulturní a duchovní zázemí obou umělců, tedy jakým způsobem byl ovlivněn Zdeněk Pešánek ve své umělecké tvorbě dílem skladatele A.N. Skrjabina.

Bakalářská diplomová práce
Teorie interaktivních médií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Vedoucí práce: Martin Flašar
62 stran

more information

PDF