Tomáš Štraus: Umenie dnes: pokus o kritickú esej (1968) [Slovak]

14 January 2014, dusan

A critical review of the arts of the 1960s by the Slovak art theorist and historian Thomas Strauss (1931–2013).

“Je ťažké, ba priam nemožné rozlíšiť, kde končí sféra dejín prekračujúcich prah čerstvej až najčerstvejšej súčasnosti. Nejde tu len o nový, ustavične sa rozmnožujúci a neohraničený materiál, ktorý ešte nestačil vykryštalizovať a primerane spevnieť, aby sa mohol stať predmetom chladnej analytickej vedeckej pozornosti. Ide predovšetkým o stanovisko a metódu. Predkladaná práca sa hlási k dedičstvu — ako sa u nás doposiaľ hnevlivo hovorí — ‘neobjektívnych’ a ‘nehistorických’, to znamená horúcou ihlou bezprostredného zážitku zošívaných prieskumov novej tvorby. Od Herberta Reada po povedzme Jindřicha Chalupeckého (ktorému som navyše zaviazený i za konkrétne pripomienky k rukopisu) je veľký rozptyl autorov, ktorí v posledných desaťročiach uvažujú o umení — dnes. Priznávam sa k tejto tradícii programovo už i vlastným titulom práce.” (from the Foreword)

With Russian and English summaries (pp 159-162 & 163-165)
Publisher Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava, February 1968
Volume 2 of Monoskop Unlimited Edition series
185 pages

Interview with the author (Daniel Grúň, Kritika & Kontext, 2005, in Slovak)

PDF (70 MB, no OCR)


One Response to “Tomáš Štraus: Umenie dnes: pokus o kritickú esej (1968) [Slovak]”

  1. Chalupeckého Umění dnes onlie | Společnost pro estetiku on January 22, 2014 11:03 pm

    […] nalézt knihu slovenského teoretika umění Tomáše Štrause Umenie dnes z roku 1968. Rubriky: Blog | Štítky: kniha, vizuální umění, web, […]

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind