The Magazine of the Institute of Contemporary Arts, 5: Cybernetic Serendipity (1968)

26 October 2018, dusan

An issue of ICA London’s magazine dedicated to the seminal exhibition exploring relationships between arts and cybernetics, Cybernetic Serendipity. Contains texts by Martin Gardner on Op art, Pierre Barbaud on information theory and music, Charles Csuri on his computer art, and an essay on Andrew Rawlinson’s concrete poetry.

Edited by Jasia Reichardt
Publisher Institute of Contemporary Arts, London, Aug 1968
38 pages
via johnsta

PDF (41 MB)

Tendencije / Tendencies, 2, 4, 5 (1963-73) [SC, FR, DE, IT, EN]

13 September 2017, dusan

Catalogues of the exhibition series New Tendencies held in Gallery of Contemporary Art, Zagreb.

Nove tendencije 2
Texts by Matko Meštrović and Radoslav Putar.
Publisher Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1963
[68] pages

Tendencije 4 / Tendencies 4: Zagreb, 1968-1969
Edited by Boris Kelemen and Radoslav Putar
Texts and statements by Radoslav Putar, Almir Mavignier, Matko Meštrović, Enzo Mari, Alessandro Carlini, Bernhard Schneider, Alberto Biasi, Gianni Colombo, Milan Dobeš, Herbert W. Franke, Karl Gerstner, Rolf Glasmeier, Rolf Gravenhorst, Hein Gravenhorst, Dieter Hacker, John Gabriel Harries, Gottfried Jäger, Richard Kriesche, Max H. Mahlmann, Marcello Morandini, Zoran Radović, Bernhard Sandfort, Paolo Scheggi, Klaus Staudt, Josef Hermann Stiegler, Jorrit Tornquist, Gabriele de Vecchi, Herman de Vries.
Publisher Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1970
[146] pages

Tendencije 5 / Tendencies 5
Edited by Božo Bek, Boris Kelemen and Marijan Susovski
Texts by Radoslav Putar, Božo Bek, Boris Kelemen, Marijan Susovski, Nena Dimitrijević.
Publisher Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1973
[137] pages

Nove tendencije 2 (SC, 1963, 63 MB)
Tendencije 4 / Tendencies 4: Zagreb, 1968-1969 (SC/FR,DE,IT,EN, partial scan, 1970, 17 MB)
Tendencije 5 / Tendencies 5 (SC/EN, 1973, 55 MB)

Jindřich Chalupecký: Umění dnes (1966) [Czech]

22 January 2014, dusan

A collection of essays on modern art by the eminent Czech art critic and art historian.

“Podoba výtvarného umění se od konce 2. světové války prudce měnila. Ve čtyřicátých letech nastoupily nové nefigurativní směry, označované jako lyrická abstrakce, akční malba, materiálové umění, a nabyly v desetiletí 1950-1960 takového významu, že se abstrakce zdála jedinou možností moderního umění. Ale od začátku šedesátých let se uplatňuje řada tendencí docela jiných a mnohdy překvapivých: pop art, nová figurace, kinetismus, vizualismus…

Tento vývoj byl u nás sledován neúplně a zkresleně. Autor se proto snaží v řadě esejů, které jsou jádrem knihy, vylíčit dramatickou situaci, do níž dospělo moderní umění, a kriticky ukázat původ a smysl tohoto složitého dění. Těmto esejům předesílá informativní přehled vývoje avantgardního umění od abstraktního expresionismu, dada a surrealismu až k nejposlednějším experimentům, jako jsou happenings, v nichž se stupňuje působení uměleckého díla až do divadelních forem, a events, dematerializujících naopak umělecké dílo až v pouhý pomysl. V syntetickém závěru konečně ukazuje sociální a historický smysl současného umění. 64 ilustrací text dokumentuje.” (from the cover)

Publisher Nakladatelství československých výtvarných umělců, Prague, 1966
Volume 3 of Monoskop Unlimited Edition Series
263 pages

PDF (89 MB, no OCR)
For more from Chalupecký see Monoskop wiki.