Jindřich Chalupecký: Umění dnes (1966) [Czech]

22 January 2014, dusan

A collection of essays on modern art by the eminent Czech art critic and art historian.

“Podoba výtvarného umění se od konce 2. světové války prudce měnila. Ve čtyřicátých letech nastoupily nové nefigurativní směry, označované jako lyrická abstrakce, akční malba, materiálové umění, a nabyly v desetiletí 1950-1960 takového významu, že se abstrakce zdála jedinou možností moderního umění. Ale od začátku šedesátých let se uplatňuje řada tendencí docela jiných a mnohdy překvapivých: pop art, nová figurace, kinetismus, vizualismus…

Tento vývoj byl u nás sledován neúplně a zkresleně. Autor se proto snaží v řadě esejů, které jsou jádrem knihy, vylíčit dramatickou situaci, do níž dospělo moderní umění, a kriticky ukázat původ a smysl tohoto složitého dění. Těmto esejům předesílá informativní přehled vývoje avantgardního umění od abstraktního expresionismu, dada a surrealismu až k nejposlednějším experimentům, jako jsou happenings, v nichž se stupňuje působení uměleckého díla až do divadelních forem, a events, dematerializujících naopak umělecké dílo až v pouhý pomysl. V syntetickém závěru konečně ukazuje sociální a historický smysl současného umění. 64 ilustrací text dokumentuje.” (from the cover)

Publisher Nakladatelství československých výtvarných umělců, Prague, 1966
Volume 3 of Monoskop Unlimited Edition Series
263 pages

PDF (89 MB, no OCR)
For more from Chalupecký see Monoskop wiki.


One Response to “Jindřich Chalupecký: Umění dnes (1966) [Czech]”

  1. Chalupeckého Umění dnes onlie | Společnost pro estetiku on January 22, 2014 11:03 pm

    […] Server Monoskop zpřístupnil na svých stránkách sken knihy Jindřicha Chalupeckého z roku 1966 Umění dnes. […]

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind