Iva Šotnarová: Mediální obraz českých hackerů (2009) [Czech]

25 December 2010, dusan

Práce popisuje hackerské příběhy a legendy, které se objevily ve vybraných médiích v České a Slovenské republice v letech 1989 – 2009. Přináší obraz doby, ve které se příběhy odehrály a kontext, který toto dění ovlivnil. Pomocí analýzy diskurzu popisuje změnu vnímání hackerů médii a zprostředkovaně veřejností. Všímá si posunu významu od původního označení hackera jako počítačového odborníka k novému pojetí, spojenému s nelegální činností a kriminalitou.

Klíčová slova: hacking, hacker, subkultura, internetová kriminalita, kyberprostor, mediální obraz, diskurz, analýza diskurzu

Bakalářská práce
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mediální a komunikační studia/Mediální studia a žurnalistika
Vedoucí práce: Mgr. Jakub Macek
Brno: FSS MU, 2009

more info

PDF (DOC)
PDF (PDF)


Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind