Mario Hibert: Digitalni odrast i postdigitalna dobra: kritičko bibliotekarstvo, disruptivni mediji i taktičko obrazovanje (2018) [Croatian]

20 October 2018, dusan

“Knjiga tematizira ideje kritičkog bibliotekarstva, specifičan oblik profesionalne kulture zasnovan na konceptu društvene odgovornosti. Propitivanjem kredibiliteta javne misije bibliotekarstva u umreženom društvu podcrtana je važnost kritičke medijske pismenosti posebice kritičkih studija Interneta. Poseban akcenat je stavljen na aspekte informacijske i komunikacijske komodifikacije, artikulaciju epistemoloških i političkih prijepora podatkovnog društva (datafied society) kao i upravljanje digitalnim zajedničkim dobrom koje u svjetlu teorije odrasta (degrowth) bibliotekarstvu nudi konstruktivni imaginarij za socijalnu reorganizaciju tehnologije. ”

Publisher Multimedia Institute & Institut za političku ekologiju, Zagreb, September 2018
Basic series
Anti-copyright
ISBN 9789537372484, 9789535893868
152 pages

PDF (updated on 2018-12-10 to a newer version with minor changes)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind