F. C. Weiland: Elektronische Muziek. Muzikale en historische aspecten (1982/2008) [Dutch]

28 April 2012, dusan

“Het boek Elektronische muziek werd in 1981/82 geschreven door F. C. Weiland en C.A.G.M. Tempelaars op verzoek van de uitgeverij Bohn, Scheltema en Holkema. Beide auteurs doceerden aan het Instituut voor Sonologie van de Rijksuniversiteit Utrecht, maar het boek was gericht op de belangstellende en professionele buitenwereld in het Nederlandse taalgebied. Het eerste deel, van Frits Weiland, beschrijft de muzikale en historische aspecten van de elektronische muziek, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse situatie. Het tweede deel, van Stan Tempelaars, behandelt de signaaltheoretische aspecten. Het boek was destijds uitverkocht en niet herdrukt, en is dus al lange tijd niet meer verkrijgbaar.

Inmiddels heeft de elektronische muziek een grote ontwikkeling doorgemaakt, en is er hernieuwde belangstelling voor de geschiedenis van dit genre. Frits Weiland en NEAR/MCN wilden daarom deze historische tekst in digitale vorm toegankelijk maken. Hiermee wordt deze geschiedenis van de Nederlandse elektronische muziek voor een nieuwe generatie ontsloten. Wij hopen dat dit als inspiratie kan dienen voor nieuwe historische overzichten en verschillende interpretaties van oude en nieuwe Nederlandse elektro-akoestische muziek.

Voor deze digitale versie is zoveel mogelijk de oorspronkelijke tekst van het boek aangehouden; bij de tekstopmaak zijn kleine veranderingen aangebracht, met een nieuwe paginering. Deze tekst wordt ter inzage aangeboden; het is niet toegestaan om deze te vermenigvuldigen of in andere vormen openbaar te maken.

Voor citaten en verwijzingen moet de oorspronkelijke uitgave van Bohn, Scheltema en Holkema gebruikt worden (ISBN 90 313 0531 6); deze is te raadplegen bij Muziek Centrum Nederland (Amsterdam) of bij (universiteits-)bibliotheken.”

Originally published by Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht/Antwerpen, 1982
Publisher Muziek Centrum Nederland, Amsterdam, 2008
120 pages

publisher

PDF (13 MB, updated on 2016-12-23)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind