Karl Amerling: Die Idiotenanstalt des Sct. Anna-Frauen-Vereins in Prag vom Jahre 1871-1883 (1883/1998) [German/Czech]

23 February 2013, dusan

“Ernestinum, jinak Ústav idiotů Jednoty paní sv. Anny v Praze, byl ústav pro choromyslné, který založil Karel Slavoj Amerling 17. června 1871 v Praze. Sídlil nejprve v Kateřinské ulici na Novém Městě Pražském, už 1. listopadu téhož roku se ale přestěhoval do svého nového útočiště, Šternberského paláce na pražských Hradčanech (dnes jedna z poboček Národní galerie).

Amerling o chodu ústavu napsal (německy, protože nevěřil v odpovídající ohlas v češtině) práci Die Idiotenanstalt des Sct. Anna-Frauen-Vereines in Prag nach ihrem zwölfjährigen Bestande vom J. 1871-1883, do češtiny byla přeložena až roku 1997 Janou Kepartovou. Jde o neobyčejně náročný text, neboť Amerling používá mnoho vlastních neologismů, do nichž promítá své rozsáhlé vzdělání – např. jeho vlastní metody diasofie (průvěda, něm. Orientierungslehre) a mathese; dále pojmy jako dioikete, edentát, archonom, exilast, chrémat (výrobní pud), makropelmus (jedinec s nezvykle širokýma nohama a podobnýma rukama), psychozot, proterot (‘upovídaný, zbrklý blázen’), hyperkinet (‘němý, neklidný běžec’) aj.

Podle Amerlinga se lidský život dělí do dvanácti fází po sedmi letech, přičemž ‘všechny roky po ukončení 84. roku života jsou mimořádné a taktéž všechny roky před 84. rokem života, neboť životní řád obnáší přesně dvanáctkrát sedm let.’

Během existence ústavu se v něm vystřídalo asi 166 chovanců (mužů i žen), ročně od šesti (v Kateřinské ulici) do šedesáti roku 1883.” (from Wikipedia)

German edition
Self-published, Prague, 1883
152 pages
via Eťa Kazmuková

Czech edition: Ernestinum: Ústav idiotů Jednoty paní sv. Anny v Praze: stav po 12 letech trvání (1871–1883)
Translated by Jana Kepartová
Publisher Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1998
Studia Paedagogica 24
ISBN 8086039447
132 pages

wikipedia (CZ)

PDF (German, no OCR)
PDF (Czech, no OCR)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind