Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973–) [EN, PT, CZ, ES, RU]

10 June 2013, dusan

In The Interpretation of Cultures, the most original anthropologist of his generation moved far beyond the traditional confines of his discipline to develop an important new concept of culture. This groundbreaking book, winner of the 1974 Sorokin Award of the American Sociological Association, helped define for an entire generation of anthropologists what their field is ultimately about.

Publisher Basic Books, New York, 1973
ISBN 0465097197, 9780465097197
470 pages
via Sorin Danut

wikipedia (EN)
google books (EN)

The Interpretation of Cultures: Selected Essays (English, 1973)
A interpretação das culturas (Brazilian Portuguese, 1989/2008, via Rodrigo)
Interpretace kultur: Vybrané eseje (Czech, trans. Hana Červinková, Václav Hubinger and Hedvika Humlíčková, 2000)
La interpretación de las culturas (Spanish, trans. Alberto L. Bixio, 2003)
Интерпретация культур (Russian, trans. О.В. Барсукова, A.A. Борзунов, Г.М. Дашевский, Е.M. Лазарева and В.Г. Николаев, 2004)

Marc Augé: Journal d’un SDF: Ethnofiction (2011) [French]

29 April 2013, dusan

« La perte du lieu, c’est comme la perte d’un autre, du dernier autre, du fantôme qui vous accueille chez vous lorsque vous rentrez seul. »

Il suffit d’avoir déménagé une ou deux fois dans sa vie pour pouvoir imaginer sans trop de mal les effets destructeurs qu’entraîne la perte des repères spatiaux-temporels. Ce n’est plus seulement la psychologie qui est en cause dans la situation des sans-logis, mais directement le sens de la relation, de l’identité et de l’être. Candide ou le Persan de Montesquieu étaient des personnages d’ethnofiction, mais ils regardaient le monde pour s’en étonner. C’est en se regardant lui-même, aujourd’hui, que le personnage d’ethnofiction découvre la folie du monde.

Publisher Editions du Seuil, 2011
Librairie du XXIe siècle series
ISBN 2020978288, 9782020978286
131 pages

publisher

PDF

Michel Maffesoli: O nomádství: Iniciační toulky (1997-) [CZ, ES]

16 February 2013, dusan

Maffesoliho esej se nevrací jen k dějinám pojmu nomádství, jehož počátky tkvějí kdesi u Nietzscheho a který se odráží později jak u Artauda, tak především u Deleuze, ale pokouší se tento jev obohatit interpretačním kontextem fenoménu bloudění, hledání, migrace, touhy neustále unikat a vystavovat se riskantním setkáním. Maffesoliho nomádství je spíše zakotveno v sociologii a etnologii, aniž ztratilo svou funkci klíče, jímž lze odemykat zcela současné jevy, jako je například ztráta místa v postmoderním světě apod. Stěžejní část Maffesoliho knihy o „sociologii dobrodružství“ – dobrodružného bloudění po světě -, zkoumající z různých úhlů pluralitu, nahodilost a masovost, kterou chápe jako neodmyslitelný rys moderního společenství, vyúsťuje v překvapivou pointu závěrečné kapitoly, zabývající se problémy exilu a reintegrace.

Originally published in French as Du Nomadisme, Vagabondages initiatiques, La Table ronde, 1997

publisher (CZ)

O nomádství: Iniciační toulky (Czech, trans. Josef Fulka, 2002)
El nomadismo: vagabundeos iniciáticos, (Spanish, trans. Daniel Gutiérrez, 2004)