Panoptykon: Internet a prawa podstawowe. Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych (2011) [Polish]

26 January 2012, dusan

“Raport ten stanowi podsumowanie rocznego projektu o charakterze think-tankowym realizowanego we współpracy z Internet Society Polska – „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej”.

Walka o „wolny i otwarty internet” staje się strategicznym frontem walki o prawa podstawowe we współczesnym świecie. Walki, która nie może się zakończyć sformułowaniem – choćby najbardziej postępowej – „karty praw internetu”. Podobnie jak w przypadku podstawowych praw człowieka i obywatela, proces kształtowania standardów nigdy nie jest raz na zawsze zakończony i raz na zawsze wygrany.

W dyskusji o standardach dotyczących tego szczególnego obszaru trzeba jednak pamiętać o jednym: internet jest zgromadzeniem, mową, prasą i informacją. Każdy atak na sieć, to bezpośredni zamach na te wolności.”

Written by Katarzyna Szymielewicz and Anna Mazgal; in cooperation with Dorota Głowacka and Józef Halbersztadt
Published by Panoptykon Foundation, Warsaw, August 2011
Creative Commons 3.0 BY Polska
68 pages

conference (September 2011, Warsaw)

publisher

PDF

Panoptykon: Nadzór 2011: Próba podsumowania (2011) [Polish]

26 January 2012, dusan

“Raport stanowi zwieńczenie projektu monitoringowego, który realizowaliśmy od października 2010. Skupia się na tych aktualnych tematach, które – w naszej ocenie – najlepiej ukazują napięcia i wyzwania związane ze współczesnym nadzorem: monitoring wizyjny, retencja i dostęp służb do danych telekomunikacyjnych, przekazywanie danych między służbami różnych państw, system informacji w ochronie zdrowia oraz system informacji oświatowej. Raport przybliża również pojęcie społeczeństwa nadzorowanego oraz jego konsekwencje dla podstawowych praw i wolności:

Konsekwencją rozwoju społeczeństwa nadzorowanego jest ograniczenie prywatności jednostek, ich autonomii informacyjnej i tajemnicy korespondencji. Ale to nie wszystko. Nadzór może również wiązać się z ograniczeniami wolności słowa czy prawa do informacji, a przez to prowadzić do pogłębiania się przepaści informacyjnej: państwo korporacje wiedzą o nas coraz więcej, my o nich – coraz mniej.”

Written by Małgorzata Szumańska and Dorota Głowacka
Published by Panoptykon Foundation, Warsaw, October 2011
Creative Commons 3.0 BY Polska
76 pages

conference (October 2011, Warsaw)

publisher

PDF

European Digital Rights: EU Surveillance (2012)

24 January 2012, dusan

“The purpose of this booklet is to briefly outline current EU surveillance and security measures in order to give an insight into their scale and cumulative effect. In order to be legal under the EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights, each security measure that limits fundamental rights is understood to be effective and a “necessary” and “proportionate” breach of the rights which our society considers to be fundamental.”

Written by Joe McNamee, Kirsten Fiedler, Marie Humeau, Daniel Dimov
Publisher European Digital Rights (EDRi), Brussels, 23 January 2012
The EDRi Papers, Edition 02
Creative Commons 3.0 License
20 pages

publisher

PDF