Interdisciplinary Science Reviews 42(1-2): The Experimental Generation (2017)

3 September 2017, dusan

“This special double issue of ISR came out of the conference The experimental generation: networks of interdisciplinary praxis in post war British art (1950–1970) we organized together in 2014, exploring an apparent convergence of interest in art and science around the notion of social responsibility in the 1960s. …

It is rarely recognized that Cambridge was something of a hotbed of interdisciplinary exploration in the 1960s. Within this issue we seek to bring some of the leading figures behind this into the foreground, from the Language Research Unit led by Margaret Masterman to the Centre for Land Use and Built Form Studies created by Leslie Martin in the Architecture Department. Cambridge was, after all, where C.P. Snow (re)ignited the ‘Two Cultures’ debate in 1959; where two key figures in cybernetics and systems theory, Gordon Pask and Robin McKinnon-Wood, met as undergraduates, founded their company ‘System Research’ and developed their first early computers. Ian Sommerville, the precocious mathematician who invented the ‘Dreamachine’ with Bryon Gysin was an undergraduate at Trinity College when he invited Gustav Metzger to give his first public lecture/demonstration on Auto-Destructive Art for the Heretics Society in 1960. In 1964, St Catharine’s College, Cambridge, played host to the ‘First International Exhibition of Concrete, Kinetic and Phonic Poetry’ initiated by a young academic in the English department, Michael Weaver who gathered together over 60 works by poets and artists from 14 countries for a week’s exhibition in a Cambridge college. He worked closely with Reg Gadney, Philip Steadman and Stephen Bann who co-edited a formative issue of IMAGE magazine, on Kinetic Art: Concrete Poetry in November 1964. Steadman, Weaver and Bann went on to launch Form (1966–1969).

As a founder member of the Cambridge University Artists Group, Gadney was instrumental in spreading knowledge of Kinetic Art methods and techniques through articles in the student magazine Granta as well as the London Magazine. In 1965 Metzger was invited back to Cambridge to deliver his ‘Chemical Revolution in Art’ lecture attended by Bann, Gadney and Steadman. In his article for this journal Professor Stephen Bann looks back at the art and ideas that informed his book Experimental Painting, published in 1970, which took developments in art of the previous decade as its subject.

This issue spotlights a period that is still within living memory, and still reverberates today. In encouraging such a diversity of articles we have followed our instincts as curators rather than historians. We have gathered together a constellation of voices, from pioneers to emerging scholars, in order to encourage and facilitate unanticipated connections.” (from the Introduction)

Edited by Bronać Ferran and Elizabeth Fisher
Publisher Institute of Materials, Minerals & Mining, London, 2017
ISSN 0308-0188
224 pages

Publisher

PDF (33 MB)

Paul Pörtner (ed.): Experimentální divadlo: přehled, dokumenty, kresby, fotografie (1960/1965) [Czech]

23 January 2014, dusan

A history and documents of the experimental theatre edited in 1960 by the German playwright, novelist and translator.

“Pörtnerova kniha chce ve stručnosti, mnohdy až lapidární zkratkou, seznámit s výsledky nejdůležitějších pokusů, ktoré vznikly z vědomí neomezených možností moderního scénického prostoru a chtějí zbavit divadlo otrocké závislosti na konvenci a stagnaci, vlastní stávajícímu divadlu.

Výsledky pokusů velikých experimentátorů, mezi nimiž nechybí taková jména jako Appia, Craig, Marceau, Piscator, ale i Léger, Moholy-Nagy, Picasso, svítí nadále jako maják do budoucnosti, neboť jen málo impulsů z jejich bohatého odkazu přešlo do praxe současného divadla.

Ačkoli nelze očekávat, že idea ‘totálního divadla’ ožije v celé plnosti jejich představ, zůstává nicméně naděje, že sebevědomí divadla jako svébytného uměleckého druhu zesílí, že experimenty se specificky divadelními prostředky budou vedeny dále, aby se tak z dílčích událostí stala skutečná divadelní událost, ve které spojí experiment formy s novým obsahem.

Kniha může být cenným podnětem v našem soudobém uměnovedném myšlení a má význam i pro historii předválečného divadla, která má právě v této oblasti mnoho neujasněností a bílých míst.” (from the inside flap)

First published as Experiment Theater. Chronik und Dokumente, Arche, Zürich, 1960
Translated by Jan Rak
Publisher Orbis, Prague, 1965
Volume 4 of Monoskop Unlimited Edition series
176 pages

PDF (66 MB, no OCR)

Josef Hiršal, Bohumila Grögerová (eds.): Slovo, písmo, akce, hlas: K estetice kultury technického věku (1967) [Czech]

13 January 2014, dusan

A unique anthology of essays, manifestos and artistic programs from the period 1950-1965 by Jasia Reichardt, George Brecht, George Maciunas, Ben Vautier, Eugen Gomringer, Décio Pignatari, Max Bense, Umberto Eco, and others.

“Tento sborník teoretických studií, esejů, článků a uměleckých manifestů napsaných v prvních patnácti letech druhé poloviny dvacátého století, chce být v prvé řade informací. Informací o estetice toho, co bývá globálně nazýváno experimentálním uměním, vznikajícím v technické civilizaci a realizujícím rozličné tendence a programy v různých částech světa. Chce osvětlit tento pojem a poukázat na rozdílnost jeho aplikací i výkladů. Navíc pak chce poskytnout v českém překladu přímo pramenné materiály o nových druzích poezie (o poezii umělé, konkrétní, auditivní, verbofonické, grafické), o umění lettristickém, permutacionálním, totálním, o splývaní dosud samostatných uměleckých disciplín a žánrů i o krystalizaci a výskytu nových, reprezentovaných především akcemi (happening aj.).

Ve sborníku je zařazeno vedle statí, studií a manifestů uměleckých skupin, teoretiků i samotných umělců i několik přehledů historických a vývojových, ukazujících souvislosti současného umění s etapami předchozími a podávajících další důkazy o jeho univerzalitě i diferenciaci. Materiály sborníku netvoří ani v náznaku kompaktní celek. Jsou spíše jednotlivými, někdy dokonce přímo si odporujícími hlasy vzrušeného rozhovoru, vytvářejí konglomerát různých tendencí, názorů a reakcí na skutečnost a stav civilizace druhé poloviny našeho století v rozdílných společenských podmínkách. Záměřem pořadatelů bylo přiblížit je našim zasvěcenějším i laickým čtenářům a poskytnout tak hlubší předpoklady k vnímání současných uměleckých artefaktů i k pochopení jejich metodologie.

Shrnutím nejvýraznějších, mnohdy však i nejproblematičtějších současných estetických tendencí představuje tento sborník materiál, který — právě snad pro svou názorovou diferenciaci, rozpornost a nesmiřitelnost — nemá dosud ve světě obdoby. Bylo by si proto jen přát, aby se názorům a informacím v něm obsaženým dostalo žádoucího doplnění ve zpřístupnění korespondujících konkrétních uměleckých výtvorů jak světové, tak i naší skromnější provecience, resp. v pokračujícím zpřístupňování, protože mnohé již u nás známe jsou. Padly by tak poslední falešné mýty a představy — a to jak ze strany snobů, tak diletantů — a byla by i v této oblasti dokořán otevřena cesta k přirozenému a nevyhnutelnému vývojovému výběru.” (from the Introduction)

With an Afterword by Jiří Levý
Publisher Československý spisovatel, Prague, 1967
Volume 1 of Monoskop Unlimited Edition series
256 pages

PDF (40 MB, no OCR)