Susan Jahoda, Caroline Woolard: Making and Being: Embodiment, Collaboration, and Circulation in the Visual Arts, a Workbook (2019)

7 February 2021, dusan

Making and Being offers a framework for teaching art that emphasizes contemplation, collaboration, and political economy. Authors Susan Jahoda and Caroline Woolard, two visual arts educators and members of the collective BFAMFAPhD, share ideas and teaching strategies that they have adapted to spaces of learning which range widely, from self-organized workshops for professional artists to Foundations BFA and MFA thesis classes. This hands-on guide includes activities, worksheets, and assignments and is a critical resource for artists and art educators today. Making and Being is a book, a series of videos, a deck of cards, and an interactive website with freely downloadable content.”

Publisher Pioneer Works Press, Brooklyn, NY, October 2019
Creative Commons BY-SA License
ISBN 9781945711077, 1945711078
688 pages

Book website
Project website
Publisher
WorldCat

PDF, PDF (13 MB)

Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

Matthew Plummer-Fernandez: The Art of Bots: A Practice-based Study of the Multiplicity, Entanglements and Figuration of Sociocomputational Assemblages (2018)

11 July 2019, dusan

“This thesis examines and analyses an emerging art practice known as artbots. Artbots are internet-based software applications that are imbued with character and configured to engage and entertain online audiences. This form of practice, and the community of practice leading it, was found to be underrepresented and misunderstood. I argue that this artform is original and warrants a more thorough understanding. This thesis develops a conceptual framework for understanding artbots that focuses on and enables questioning around pertinent aspects of the practice.

A wide range of literature was reviewed to provide theoretical underpinnings towards this framework, including literature on algorithm studies, science and technology studies, and software architecture. The devised framework examines artbot case studies through the notions of multiplicity, entanglement, and figuration, having understood artbots as heterogenous sociocomputational assemblages comprised of software components and human intraactivity.

The research followed a varied methodology that encompassed participant observation and my own practice-based experiments in producing artbots. The study resulted in several original works. In addition, a showcase titled Art of Bots brought together key proponents and artbots, further providing material that is analysed in this thesis. The study helped identify and discuss artbots with attention to how they utilise modular software components in novel arrangements, how normative human and nonhuman relations of interaction are being eschewed in favour of entangled interrelations, and how artbots challenge common narratives dictating technological constructs by inventing unique characters and figurations.”

Doctoral thesis
Publisher Goldsmiths, University of London, 2018
Creative Commons BY-NC-ND License
218 pages

Publisher

PDF, PDF (10 MB)
ZIP (Supplemental material, 20 GB)