Skuteczność sztuki (2014) [Polish]

18 January 2020, dusan

“Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy sztuka może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.”

Contributors: Edwin Bendyk, Łukasz Białkowski, Roman Dziadkiewicz, Adam Dzidowski, Joanna Erbel, Mikołaj Iwański, Aleksandra Jach, Rafał Jakubowicz, Małgorzata Ludwisiak, Ewa Majewska, Wojtek Moćko, Zbigniew Oksiuta, Adam Ostolski, Marcin Polak, Mikołaj Ratajczak, Monika Rosińska, Aneta Rostkowska, Jan Sowa, Joanna Warsza, Tomasz Załuski, Marcin Zaród, Agnieszka Ziętek.

Edited by Tadeusz Załuski
Publisher Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2014
ISBN 9788363820190, 8363820199
579 pages

Review: Szum (2015, PL).

Publisher
WorldCat

PDF, PDF (7 MB)

Matthew Plummer-Fernandez: The Art of Bots: A Practice-based Study of the Multiplicity, Entanglements and Figuration of Sociocomputational Assemblages (2018)

11 July 2019, dusan

“This thesis examines and analyses an emerging art practice known as artbots. Artbots are internet-based software applications that are imbued with character and configured to engage and entertain online audiences. This form of practice, and the community of practice leading it, was found to be underrepresented and misunderstood. I argue that this artform is original and warrants a more thorough understanding. This thesis develops a conceptual framework for understanding artbots that focuses on and enables questioning around pertinent aspects of the practice.

A wide range of literature was reviewed to provide theoretical underpinnings towards this framework, including literature on algorithm studies, science and technology studies, and software architecture. The devised framework examines artbot case studies through the notions of multiplicity, entanglement, and figuration, having understood artbots as heterogenous sociocomputational assemblages comprised of software components and human intraactivity.

The research followed a varied methodology that encompassed participant observation and my own practice-based experiments in producing artbots. The study resulted in several original works. In addition, a showcase titled Art of Bots brought together key proponents and artbots, further providing material that is analysed in this thesis. The study helped identify and discuss artbots with attention to how they utilise modular software components in novel arrangements, how normative human and nonhuman relations of interaction are being eschewed in favour of entangled interrelations, and how artbots challenge common narratives dictating technological constructs by inventing unique characters and figurations.”

Doctoral thesis
Publisher Goldsmiths, University of London, 2018
Creative Commons BY-NC-ND License
218 pages

Publisher

PDF, PDF (10 MB)
ZIP (Supplemental material, 20 GB)

The Techno-Galactic Guide to Software Observation (2018)

17 July 2018, dusan

“This techno-galactic software survival guide was collectively produced as an outcome of the Techno-Galactic Software Observatory (Brussels, 2017). This guide proposes several ways to achieve critical distance from the seemingly endless software systems that surround us. It offers practical and fantastical tools for the tactical (mis)use of software, empowering/enabling users to resist embedded paradigms and assumptions. It is a collection of methods for approaching software, experiencing its myths and realities, its risks and benefits.”

With contributions from Manetta Berends, Željko Blaće, Larisa Blazic, Freyja van den Boom, Anna Carvalho, Loup Cellard, Joana Chicau, Cristina Cochior, Pieter Heremans, Joak aka Joseph Knierzinger, Jogi Hofmüller, Becky Kazansky, Anne Laforet, Ricardo Lafuente, Michaela Lakova, Hans Lammerant, Silvio Lorusso, Mia Melvaer, An Mertens, Lidia Pereira, Donatella Portoghese, Luis Rodil-Fernandez, Natacha Roussel, Andrea di Serego Alighieri, Lonneke van der Velden, Ruben van de Ven, Kym Ward, Wendy Van Wynsberghe, and Peter Westenberg.

Compiled by Carlin Wing, Martino Morandi, Peggy Pierrot, Anita Burato, Christoph Haag, Michael Murtaugh, Femke Snelting, and Seda Gürses
Publisher Constant, Brussels, 2018
Free Art License 1.3
ISBN 9789081145961
244 pages

Publisher
Project folder
Event

PDF, PDF (44 MB)
HTML (different version)
Git