Roy Ascott (ed.): Engineering Nature: Art & Consciousness in the Post-Biological Era (2006)

2 April 2012, dusan

This third volume in the Consciousness Reframed series, documenting the very latest artistic and theoretical research in new media and telematics including aspects of artificial life, robotics, technoetics, performance, computer music and intelligent architecture. The contributions to this volume represent the work produced at conferences and in journals which are only now emerging into more accessible literature. With over fifty highly respected practitioners and theorists in art and science contributing, there is a stimulating diversity of approach and a rich background of knowledge.

Publisher Intellect Books, 2006
Consciousness Reframed Series
ISBN 184150128X, 9781841501284
333 pages

publisher
google books

PDF (updated on 2012-7-24)

Tomáš Hrůza: Aplikace intermediality v interaktivním umění. Praktická příručka pro tvorbu interaktivní audiovizuální struktury (2004) [Czech]

2 September 2009, dusan

“V této práci popisuji můj subjektivní pohled na problematiku definice pojmů interaktivita a intermedialita v moderním (digitálním) umění skrze praktické ukázky a příklady aplikace, využití a vlastností vstupně/výstupních zařízení a modulárních real-time grafických programovacích DSP1 prostředí ve vztahu „umělec – systém – dílo“. Také se zde zajímám o vztahy mezi médii a možnosti jejich vzájemné transformace v média jiná, tedy intermedialitu.”

Klíčová slova: interaktivní umění, grafická programovací prostředí, intermedialita

Teoretická diplomová práce
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, atelier Video
Vedoucí práce: Mgr. Miloš Vojtěchovský
Brno: FaVU VUT, 2004

More info (author)

PDF