Josef Hiršal, Bohumila Grögerová (eds.): Slovo, písmo, akce, hlas: K estetice kultury technického věku (1967) [Czech]

13 January 2014, dusan

A unique anthology of essays, manifestos and artistic programs from the period 1950-1965 by Jasia Reichardt, George Brecht, George Maciunas, Ben Vautier, Eugen Gomringer, Décio Pignatari, Max Bense, Umberto Eco, and others.

“Tento sborník teoretických studií, esejů, článků a uměleckých manifestů napsaných v prvních patnácti letech druhé poloviny dvacátého století, chce být v prvé řade informací. Informací o estetice toho, co bývá globálně nazýváno experimentálním uměním, vznikajícím v technické civilizaci a realizujícím rozličné tendence a programy v různých částech světa. Chce osvětlit tento pojem a poukázat na rozdílnost jeho aplikací i výkladů. Navíc pak chce poskytnout v českém překladu přímo pramenné materiály o nových druzích poezie (o poezii umělé, konkrétní, auditivní, verbofonické, grafické), o umění lettristickém, permutacionálním, totálním, o splývaní dosud samostatných uměleckých disciplín a žánrů i o krystalizaci a výskytu nových, reprezentovaných především akcemi (happening aj.).

Ve sborníku je zařazeno vedle statí, studií a manifestů uměleckých skupin, teoretiků i samotných umělců i několik přehledů historických a vývojových, ukazujících souvislosti současného umění s etapami předchozími a podávajících další důkazy o jeho univerzalitě i diferenciaci. Materiály sborníku netvoří ani v náznaku kompaktní celek. Jsou spíše jednotlivými, někdy dokonce přímo si odporujícími hlasy vzrušeného rozhovoru, vytvářejí konglomerát různých tendencí, názorů a reakcí na skutečnost a stav civilizace druhé poloviny našeho století v rozdílných společenských podmínkách. Záměřem pořadatelů bylo přiblížit je našim zasvěcenějším i laickým čtenářům a poskytnout tak hlubší předpoklady k vnímání současných uměleckých artefaktů i k pochopení jejich metodologie.

Shrnutím nejvýraznějších, mnohdy však i nejproblematičtějších současných estetických tendencí představuje tento sborník materiál, který — právě snad pro svou názorovou diferenciaci, rozpornost a nesmiřitelnost — nemá dosud ve světě obdoby. Bylo by si proto jen přát, aby se názorům a informacím v něm obsaženým dostalo žádoucího doplnění ve zpřístupnění korespondujících konkrétních uměleckých výtvorů jak světové, tak i naší skromnější provecience, resp. v pokračujícím zpřístupňování, protože mnohé již u nás známe jsou. Padly by tak poslední falešné mýty a představy — a to jak ze strany snobů, tak diletantů — a byla by i v této oblasti dokořán otevřena cesta k přirozenému a nevyhnutelnému vývojovému výběru.” (from the Introduction)

With an Afterword by Jiří Levý
Publisher Československý spisovatel, Prague, 1967
Volume 1 of Monoskop Unlimited Edition series
256 pages

PDF (40 MB, no OCR)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind