R. Bruce Elder: Dada, Surrealism, and the Cinematic Effect (2013)

15 October 2016, dusan

“This book deals with the early intellectual reception of the cinema and the manner in which art theorists, philosophers, cultural theorists, and especially artists of the first decades of the twentieth century responded to its advent. While the idea persists that early writers on film were troubled by the cinema’s lowly form, this work proposes that there was another, largely unrecognized, strain in the reception of it. Far from anxious about film’s provenance in popular entertainment, some writers and artists proclaimed that the cinema was the most important art for the moderns, as it exemplified the vibrancy of contemporary life.

This view of the cinema was especially common among those whose commitments were to advanced artistic practices. Their notions about how to recast the art media (or the forms forged from those media’s materials) and the urgency of doing so formed the principal part of the conceptual core of the artistic programs advanced by the vanguard art movements of the first half of the twentieth century. This book, a companion to the author’s previous, Harmony & Dissent, examines the Dada and Surrealist movements as responses to the advent of the cinema.”

Publisher Wilfrid Laurier University Press, Waterloo, 2013
Film and Media Studies series
ISBN 9781554586257, 1554586259
x+765 pages

Reviews: John W. Locke (Canadian J of Film Studies 2014), Robin Walz (Canadian J of History 2014), Bart Testa (U Toronto Quarterly 2015).

Publisher
WorldCat

PDF (8 MB)

Jacques Monod: Chance and Necessity (1970–) [FR, EN, DE, RO, IT]

8 March 2015, dusan

In this classic book, Nobel Prize winner Jacques Monod interprets the processes of evolution to show that life is only the result of natural processes by “pure chance”. The basic tenet of this book is that systems in nature with molecular biology, such as enzymatic biofeedback loops can be explained without having to invoke final causality. (from Wikipedia)

Publisher Seuil, Paris, 1970
197 pages

English edition
Translated by Austryn Wainhouse
Publisher Vintage, 1971
199 pages

Reviews and commentaries: Bernard Strauss & Erica Aronson (Perspectives in Biology and Medicine, 1972), R.J. Hernstein (Commentary, 1972), F. Eugene Yates & Arthur S. Iberall (Annals of Biomedical Engineering, 1973), Danny Yee (1994), Oren Harman (LA Review of Books, 2014).

Le Hasard et la Nécessité (French, 1970, 7 MB)
Chance and Necessity (English, trans. Austryn Wainhouse, 1971, 29 MB, no OCR)
Zufall und Notwendigkeit (German, trans. Friedrich Griese, 1977)
Hazard si necesitate (Romanian, trans. Sergiu Sararu, 1991, 15 MB)
Il caso e la necessità (Italian, 1997, 7 MB)

Josef Hiršal, Bohumila Grögerová (eds.): Slovo, písmo, akce, hlas: K estetice kultury technického věku (1967) [Czech]

13 January 2014, dusan

A unique anthology of essays, manifestos and artistic programs from the period 1950-1965 by Jasia Reichardt, George Brecht, George Maciunas, Ben Vautier, Eugen Gomringer, Décio Pignatari, Max Bense, Umberto Eco, and others.

“Tento sborník teoretických studií, esejů, článků a uměleckých manifestů napsaných v prvních patnácti letech druhé poloviny dvacátého století, chce být v prvé řade informací. Informací o estetice toho, co bývá globálně nazýváno experimentálním uměním, vznikajícím v technické civilizaci a realizujícím rozličné tendence a programy v různých částech světa. Chce osvětlit tento pojem a poukázat na rozdílnost jeho aplikací i výkladů. Navíc pak chce poskytnout v českém překladu přímo pramenné materiály o nových druzích poezie (o poezii umělé, konkrétní, auditivní, verbofonické, grafické), o umění lettristickém, permutacionálním, totálním, o splývaní dosud samostatných uměleckých disciplín a žánrů i o krystalizaci a výskytu nových, reprezentovaných především akcemi (happening aj.).

Ve sborníku je zařazeno vedle statí, studií a manifestů uměleckých skupin, teoretiků i samotných umělců i několik přehledů historických a vývojových, ukazujících souvislosti současného umění s etapami předchozími a podávajících další důkazy o jeho univerzalitě i diferenciaci. Materiály sborníku netvoří ani v náznaku kompaktní celek. Jsou spíše jednotlivými, někdy dokonce přímo si odporujícími hlasy vzrušeného rozhovoru, vytvářejí konglomerát různých tendencí, názorů a reakcí na skutečnost a stav civilizace druhé poloviny našeho století v rozdílných společenských podmínkách. Záměřem pořadatelů bylo přiblížit je našim zasvěcenějším i laickým čtenářům a poskytnout tak hlubší předpoklady k vnímání současných uměleckých artefaktů i k pochopení jejich metodologie.

Shrnutím nejvýraznějších, mnohdy však i nejproblematičtějších současných estetických tendencí představuje tento sborník materiál, který — právě snad pro svou názorovou diferenciaci, rozpornost a nesmiřitelnost — nemá dosud ve světě obdoby. Bylo by si proto jen přát, aby se názorům a informacím v něm obsaženým dostalo žádoucího doplnění ve zpřístupnění korespondujících konkrétních uměleckých výtvorů jak světové, tak i naší skromnější provecience, resp. v pokračujícím zpřístupňování, protože mnohé již u nás známe jsou. Padly by tak poslední falešné mýty a představy — a to jak ze strany snobů, tak diletantů — a byla by i v této oblasti dokořán otevřena cesta k přirozenému a nevyhnutelnému vývojovému výběru.” (from the Introduction)

With an Afterword by Jiří Levý
Publisher Československý spisovatel, Prague, 1967
Volume 1 of Monoskop Unlimited Edition series
256 pages

PDF (40 MB, no OCR)